Homepage

De definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen is op 21 november om 10.00 uur door burgemeester Buijs-Glaudemans bekend gemaakt.
21-11-2014
Lees verder
Deze week is bij pluimveebedrijven in Hekendorp, Ter Aar en Kamperveen vogelgriep vastgesteld. Deze dierziekte is besmettelijk voor kippen, eenden en kalkoenen. De gevolgen voor de volksgezondheid zijn volgens de GGD laag. In de gemeente Oss is op dit moment geen vogelgriep vastgesteld. Er gelden wel voorzorgsmaatregelen.
21-11-2014
Lees verder
Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet. En niet alleen de naam verandert. Iedereen die op 31 december 2014 een uitkering ontvangt en daar in 2015 ook recht op heeft, krijgt met de veranderingen te maken. Het voorstel dat het college van B&W nu behandelt, gaat de inspraak in.
30-10-2014
Lees verder
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) verandert. De gemeente krijgt in 2015 extra Wmo taken.
11-11-2014
Lees verder
Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de nieuwe Jeugdwet. We noemen dit ‘Jeugdhulp nieuwe stijl’. Het begint bij eerder opmerken en sneller aanpakken van problemen. Jeugdhulp nieuwe stijl kijkt vooral wat mensen zelf kunnen met steun van hun omgeving.
11-11-2014
Lees verder
Laatste wijziging: 21-11-2014

Gemeentehuis Oss

Raadhuislaan 2
5341 GM Oss
Postbus 5
5340 BA Oss
T: 14 0412
F: [0412] 642 605
gemeente@oss.nl

Alle contactgegevens