Financiele ondersteuning

Financiële ondersteuning

De gemeente biedt geen algemene financiële regeling voor de ondersteuning van startende ondernemers. Er is bij de gemeente alleen een financiële regeling voor mensen die vanuit een uitkeringssituatie of een situatie van dreigende werkloosheid een bedrijf willen starten, namelijk het Besluit bijstandsverlening Zelfstandigen (BbZ). Meer informatie via contact met de afdeling ondernemerszaken.

Subsidie-tips

Om er achter te komen of u voor een vorm van subsidie in aanmerking komt, kunt u het volgende doen:
Raadpleeg de website van www.kvk.nl of de subsidieshop http://www.antwoordvoorbedrijven.nl.
08-04-2011