Verklaring omtrent het gedrag

Werkgevers en andere organisaties kunnen om een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) vragen. In deze verklaring staat dat u geen relevante strafbare feiten op uw naam heeft staan. Deze verklaring is bijvoorbeeld verplicht voor onderwijzers en taxichauffeurs.

Let op

Iedereen die werkt in de kinderopvang en bij peuterspeelzalen moet een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) inleveren.

Heeft u tussen 1 juli 2011 en 28 februari 2013 een VOG gekregen? U moet uw VOG binnen 2 jaar vernieuwen.

Omschrijving

Werkgevers en andere organisaties kunnen om een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) vragen. In deze verklaring staat dat u geen relevante strafbare feiten op uw naam heeft staan. Deze verklaring is bijvoorbeeld verplicht voor onderwijzers en taxichauffeurs. Ook bij een aanvraag voor onder andere een visum of werkvergunning kan deze verklaring noodzakelijk zijn.

Ook bedrijven kunnen een Verklaring omtrent het gedrag(VOG) aanvragen. Het bedrijf vraagt deze dan samen met u rechtstreeks aan bij het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG).

Contact

U vraagt de Verklaring omtrent het gedrag aan bij de gemeente. De gemeente stuurt de aanvraag digitaal door naar het Centraal Orgaan Omtrent het Gedrag. Zij nemen de aanvraag in behandeling.

Als u niet bij een Nederlandse gemeente staat ingeschreven doet u de aanvraag bij het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG). Bent u na 1994 geƫmigreerd? Dan kunt u de VOG aanvragen bij de laatste gemeente waar u heeft gewoond.

 

Voor meer informatie neem contact met ons op:

Link naar meer informatie

Wat is een VOG?
Waarvoor heeft u een VOG nodig
Waar kunt u een VOG aanvragen
Information in English

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarde is dat u geen strafbare feiten heeft gepleegd.
Heeft  u een strafbaar feit gepleegd? Dan bepaalt het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) of de verklaring wel of niet wordt afgegeven.

Aanpak

U neemt mee:

  • een geldig identiteitsbewijs; en
  • een ingevuld aanvraagformulier (ondertekend door u zelf en de instantie die erom vraagt)

 

U vraagt de verklaring omtrent gedrag persoonlijk aan bij de balie burgerzaken van de gemeente. U kunt ook een andere persoon machtigen om de verklaring omtrent gedrag voor u aan te vragen. Naast bovengenoemde documenten moet u dan een machtiging meegeven en de gemachtigde moet ook een legitimatiebewijs meenemen.

Termijn

Binnen twee tot vier weken krijgt u te horen of u een Verklaring omtrent het gedrag krijgt. De verklaring wordt door het Centraal Orgaan Omtrent het Gedrag naar uw persoonlijke adres gestuurd.

Online afspraak maken

Formulier

Aanvraagformulier chauffeurskaart taxi
Aanvraagformulier taxi ondernemingsvergunning
Aanvraagformulier particulieren(VOG NP)
Aanvraagformulier voor bedrijven(VOG RP)
Aanvraagformulier kinderopvang voor medewerkers en eigenaren

Kosten

Een Verklaring omtrent het gedrag kost : € 30,05.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met de beslissing, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit. Dit doet u bij het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG).