Duurzame polder tussen Oss en ’s-Hertogenbosch

Laatst gewijzigd op: 12-02-2020

De gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch willen in 2050 energieneutraal zijn. Daarvoor moet in 2030 al 50 procent van alle energie uit duurzame bronnen komen. Om hier een bijdrage aan te leveren, verkennen we gezamenlijk wat de mogelijkheden zijn om in de polder tussen Oss en ’s-Hertogenbosch windmolens en zonnevelden te realiseren. Daarbij houden we rekening met de belangen die in het gebied spelen.

Verkenning duurzame polder

Gemeente Oss, ’s-Hertogenbosch én de provincie Noord-Brabant willen duurzame energie opwekken in de polder tussen Geffen, Lith, en Rosmalen. Ze gaan in deze tweede fase verder verkennen hoe dat het beste kan. Beide gemeenten kijken in het verkenningsgebied niet alleen naar duurzame energieopwekking. Ook kijken ze naar een bredere ontwikkeling van het poldergebied: hoe kan meerwaarde gecreëerd worden voor een duurzame polder?
Om hierop antwoord te krijgen verkennen ze ook andere thema’s, zoals bijvoorbeeld natuur en landschap, landbouw, duurzaamheid en recreatie. Dat heeft de Osse raad op 4 oktober 2018 besloten. Lees meer over het Osse raadsbesluit tweede fase verkenning.

Om hierop antwoord te krijgen verkennen ze ook andere thema’s, zoals bijvoorbeeld natuur en landschap, landbouw, duurzaamheid en recreatie. Dat staat in het raadsbesluit van de Osse raad op 4 oktober 2018.

Samen met bewoners en belanghebbenden

Vanaf het begin van deze fase wil de gemeente met bewoners en belanghebbenden in gesprek. Een belangrijk onderdeel van de verkenning zijn gesprekken en bijeenkomsten met bewoners, (belangen)organisaties, wijk- en dorpsraden en ondernemers. De gemeenten willen alle belangen zo goed mogelijk af wegen.

Toekomstbeeld

We zetten in op het maken van een beeld van de toekomst voor dit gebied. Hierin willen we zo veel mogelijk waarde voor zo veel mogelijk partijen en bewoners opnemen. We betrekken bewoners en organisaties sterk bij het bepalen waar we welke functies in het gebied toestaan. Waar zijn windturbines mogelijk, waar willen we de natuur verbeteren, waar het landschap aanpassen? Dit doen we door hen om ideeën te vragen en deze op papier te zetten. In werkbijeenkomsten met bewoners en organisaties gaan we die ideeën uitwerken en verbeteren. Zo groeit langzamerhand een beeld van hoe we het gebied zouden willen inrichten en gebruiken.

Resultaat tweede fase

Aan het eind van deze tweede fase van het onderzoek kiezen gemeenten en provincie welk toekomstbeeld van het poldergebied hun voorkeur heeft. Beide gemeenteraden nemen hierover dan een besluit. We verwachten dat dat eind 2019 is.

Handige websites

Een overzicht van handige en informatieve websites over duurzame energie, windenergie en windmolens. Lees meer op www.oss.nl/duurzaamheid

Op de hoogte blijven?

Nog vragen?

We hopen dat u met deze informatie voor dit moment voldoende bent geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen via duurzamepolder@oss.nl