Gemeente Oss ondersteunt campagne 'Kom uit je schuld'

Laatst gewijzigd op: 04-06-2019

Meer dan 1,4 miljoen huishoudens in Nederland hebben een risicovolle of problematische schuld. Het kabinet wil dit aantal graag terugdringen én het taboe op het hebben van schulden doorbreken. Daarom startte op 27 mei 2019 de campagne ‘Kom uit je schuld’.

'Kom uit je schuld'

De campagne laat zien dat iedereen – jong, oud, rijk, arm – geldproblemen kan krijgen. Bijvoorbeeld door een echtscheiding, ontslag, een financiële tegenslag voor het bedrijf of omdat het een keer niet lukt om de huur te betalen. Vaak sluiten mensen met problematische schulden zichzelf af van de buitenwereld. Ze schamen zich of vinden het moeilijk om hulp te vragen, waardoor de situatie verslechtert. Rekeningen stapelen op, herinneringen worden aanmaningen en aanmaningen eindigen bij gerechtsdeurwaarders.

De campagne vraagt meer begrip voor mensen met geldproblemen. Vanaf 27 mei is de website www.komuitjeschuld.nl live. Hierop staan ervaringsverhalen van mensen die schulden hebben en hoe zij die aanpakten. Ook staan er tips voor mensen die willen weten wat zij kunnen doen als ze denken dat iemand schulden heeft. Zij kunnen een belangrijke rol spelen door schulden bespreekbaar te maken en te helpen bij het zetten van de stap naar hulp.

Hulp bij geldproblemen

De gemeente Oss vindt het belangrijk dat mensen open over schulden durven praten en daarmee het probleem willen aangaan. Daarbij kunnen wij u helpen! Kijk op de webpagina Hulp bij schulden of bel 14 0412.