Inloopbijeenkomst over opknappen Papendijk in Geffen

De gemeente gaat in 2020 starten met het opknappen van de Papendijk, tussen de Runrotstraat en De Schouw, in Geffen. Op maandag 2 september organiseren we een inloopavond.

Inloopbijeenkomst

Op maandag 2 september 2019 tussen 18.30 uur en 19.45 uur bent u van harte welkom bij de inloopbijeenkomst in De Koppelinck, Kloosterstraat 6 in Geffen. De projectleider P. van Erp het ontwerp toe. Ook beantwoorden we graag uw vragen.

Wat gaan we doen?

We richten de Papendijk opnieuw in om meer ruimte te geven aan de voetganger. Het regenwater gaan we afkoppelen van het bestaande riool, hiervoor leggen we een nieuwe leiding aan. Het hoofdriool hoeft niet te worden vervangen. Wel gaan we de huisaansluitingen, vanaf de erfgrens tot aan het hoofdriool, vervangen.

Geef uw reactie

Wij willen graag uw ideeën horen op ons conceptplan. Reageer schriftelijk vóór 2 oktober op het concept ontwerpplan. Dit kan via de mail of per brief.

Meer informatie

Neemt contact op met de heer P. van Erp van de gemeente Oss, telefoon 14 0412 of stuur een mail naar p.van.erp@oss.nl o.v.v. reactie Papendijk.