Dagtarief parkeren centrum Oss goedkoper

Het dagtarief voor het parkeren in het centrum van Oss wordt op alle parkeerterreinen verlaagd van € 4,00 naar € 2,50. Het uurtarief gaat van € 1,45 naar € 1,50. Het gaat om een pilot die duurt van 1 december 2017 tot 1 januari 2019.

Langer verblijven in het centrum

Wethouder Gé Wagemakers: ‘Met deze aantrekkelijke parkeertarieven willen we dat bezoekers langer blijven in het centrum. Ook willen we nieuwe bezoekers trekken en verloren bezoekers terugwinnen. Uiteindelijk hopen we dat bezoekers vaker terugkomen naar het centrum. Gedurende de pilot onderzoeken we ook de effecten. Denk aan parkeerdrukmetingen, passantentellingen en de verkoop van parkeertickets.’

Alle parkeerterreinen en –garages

De nieuwe tarieven gelden op alle parkeerterreinen in het centrum van Oss. Dit betekent dat bezoekers voortaan ook kunnen dagparkeren op de Boschpoorthof, De Wal, parkeerterrein Koornstraat en Ridderhof. In de parkeergarages Bergoss en Oostwal-Oost en op het parkeerterrein Jurgensplein, Eikenboomgaard en Burchtplein gelden eveneens de nieuwe tarieven. Voor de parkeergarages gaan de tarieven van de abonnementen ook omlaag. Voor straatparkeren in het centrum blijft het uurtarief geldig.

Initiatief van ondernemers en CMO

De pilot sluit aan bij het coalitieprogramma en de doelstelling van het Taskforce Centrum Oss. Het is een initiatief van ondernemers vanuit het centrum en het Centrum Management Oss (CMO). Het CMO neemt de promotie van de pilot voor haar rekening. In november moet de gemeenteraad de nieuwe tarieven definitief vaststellen.