‘Inkopen onder aanbestedingsgrens doen we ’t liefst in Oss’

Laatst gewijzigd op: 20-06-2018

Regelmatig krijgen de accountmanagers Economische Zaken vragen van Osse (MKB)bedrijven over ons inkoop- en aanbestedingsbeleid. Net als alle overheden moet Oss zich houden aan de regels van de Aanbestedingswet. Henny Geenen, inkoopcoördinator van de gemeente Oss, legt uit wat dat betekent voor inkopen en aanbesteden.

Hoe koopt de gemeente Oss in?

Als het gaat om grote aankopen, dan zijn het speciaal opgeleide inkopers die de inkoop doen. Of projectleiders bij de afdelingen Vastgoed en Openbare Ruimte. Andere medewerkers doen ook ‘kleinere’ aankopen tot € 40.000.

Heeft Oss voorkeursbeleid voor lokale ondernemers? En hoe weet een ondernemer dat zijn/haar bedrijf bij ons bekend is?

Als het mogelijk en zinvol is, betrekken we plaatselijke leveranciers bij een aanbesteding.
Absolute voorwaarde is dat een Oss’ bedrijf voldoet aan de criteria voor levering. Dan gaat het om omvang, ervaring, kwaliteit, service en prijs. Ook is er bij elke aanbesteding of inkoop sprake van voldoende concurrentie met tenminste één leverancier buiten de gemeente. Gaat het om inkoop onder een bedrag van € 40.000, dan gelden de regels van de Aanbestedingswet niet. Die inkopen doet de gemeente Oss het liefst bij Osse leveranciers. Zij moeten dan wel voldoen aan de absolute voorwaarden voor levering. De Osse ondernemer kan zich melden op inkoop@oss.n

Hier vindt u een overzicht de openbare aanbestedingen van de gemeente Oss

Drempelbedragen
Werken Leveringen Diensten
Enkelvoudig Tot € 40.000,= Tot € 40.000,= Tot € 40.000,=
Meervoudig € 40.000,= tot € 1.500.000,= € 40.000,= tot € 221.000,= € 40.000,= tot € 221.000,=
Nationaal € 40.000,= tot € 5.548.000,= * € 40.000,= tot € 221.000,= € 40.000,= tot € 221.000,=
Europees € 5.548.000,= * € 221.000,= € 221.000,= *

(Bedragen zijn exclusief BTW) * worden 2 jaarlijks opnieuw vastgesteld

Wat is het verschil tussen werken, diensten en leveringen?

  • Werken: dat zijn alle bouwkundige en civieltechnische werken. Hieronder valt de bouw van een brug, een kantoorgebouw of de aanleg van een weg. Onderhoud dat verder gaat dan het in stand houden van gebouw, brug of weg vallen vaak ook onder Werken.
  • Leveringen: aankoop, huur, lease en huurkoop van producten. Dit zijn zaken die tastbaar zijn, maar die niet onder een Werk vallen.
  • Diensten: alle inkopen die niet onder Werken of Leveringen vallen.

Verder zit er een verschil in de grens tot welk bedrag meervoudig onderhands aanbesteed mag worden. Bij leveringen en diensten ligt die grens op € 221.000, bij Werken ligt die hoger: € 1.500.000

Wie bepaalt het inkoop- en aanbestedingsbeleid?

De inkoopcoördinator stelt het inkoopbeleid op, samen met het Inkoopteam en andere medewerkers die met inkoop te maken hebben. Het college van B&W stelt het aanbestedingsbeleid vast.