Ondernemen in Oss? Go with the flow!

Laatst gewijzigd op: 14-01-2016

De medewerkers van het Osse Kernteam Economie schrijven regelmatig een blog op deze plek. Persoonlijke verhalen en belevenissen over ondernemen in Oss. Verhalen waarin ‘de kracht van Oss’ altijd centraal staan. Deze keer schrijft Marieke Vossen (hoofd Economische Zaken) een tip over ‘ondernemen in Oss.’ Belangrijkste tip: go with the flow!

Go with the flow!

In een prachtig, monumentaal 19e-eeuws pand in de binnenstad van Oss zit ‘Flow’, een winkel voor exclusieve dameskleding. Toen ik er een tijdje terug langsliep zag ik op de gevel naast ‘Flow’ ook ‘Wolf’ op de gevel staan. Daar moest ik om lachen. Flow is samen met een andere ondernemer een afdeling met herenmode gestart en haalt daar een leuk woordgrapje mee uit.

Flow signaleert dat er behoefte is aan exclusievere herenkleding, en speelt daar slim op in. Als gemeente proberen we op dezelfde omgekeerde manier te werken, we noemen dat ‘Go with the flow’. Niet zelf een beleidsnotitie opstellen, laten vaststellen door de Raad en dán naar ondernemers, maar aan de voorkant ondernemers direct betrekken bij de beleidsvorming én uitvoering. Dat betekent een totaal andere manier van werken, en ik merk dat zo’n omkering een heel positief verrassingseffect geeft.

Go with the flow betekent voor Oss in grote lijnen dat we beleidsmatig meebewegen met ontwikkelingen die in de gemeente al plaatsvinden, daarop aanhaken en belemmeringen wegnemen. Je kiest daarbij wel degelijk wie je wilt zijn en gaat op een andere manier werken om dat te bereiken. Zo hebben wij ook onze economische speerpunten bepaald. We keken achterom en zagen diepe wortels in de agrifood, life sciences, logistiek en maakindustrie. Dát vinden wij belangrijk, dát koesteren we, en dus streven we naar blijvende en groeiende werkgelegenheid. Niet omdat we dat zo leuk vinden, maar omdat we willen aanhaken op onze kracht - en daarmee op de marktpotentie van de toekomst.

Koers anders bepalen

Go with the flow wil dus niet zeggen dat je geen koers hebt, maar dat je je koers anders bepaalt en uitwerkt. Je gaat uit van het ‘waarom’: Waaróm zou ik iets veranderen? Waaróm ga ik iets doen? Pas daarna denk je na over wát je dan gaat doen en hoe je dat aanpakt. Niet je product zelf is dus het uitgangspunt, de reden dat klanten je product nodig hebben is dat.
In de praktijk is deze ‘flow’ soms weerbarstig. Het is verleidelijk om zelf te bepalen wat je wilt en alle controle in handen te houden. In veel situaties lukt het zeker om in the flow te werken en voelen we dat er veel energie vrijkomt. We bepalen wat we belangrijk vinden en zoeken vervolgens partners om hieraan te werken. We kiezen dan scherp voor partners die kansen en mogelijkheden bieden die bij onze visie past. Dat kan ook betekenen dat je partijen tegenkomt die van oudsher usual suspects waren, maar wiens perspectieven vanuit de nieuwe manier van denken niet (voldoende) meer aansluiten. Dan moet je ook het lef hebben om niet voort te kachelen op bestaande belangen, maar te denken van uit je koers. Je komt dan soms bij andere partijen uit dan je had verwacht.

Oss in de etalage

Ik denk bijvoorbeeld aan de goede samenwerking in ons stadscentrum. Sinds twee jaar is er vanuit de gemeente een Taskforce Centrum actief, die ook werkt op de go-with-the-flow-manier. We proberen daarmee aan te sluiten bij wat er bij ondernemers in het centrum leeft, en dat werkt enorm goed. Er heerst een positieve sfeer en er worden veel evenementen en initiatieven ontplooid. Ondernemers zoeken elkaar makkelijk op, drinken samen koffie en bespreken onderling hun zorgen en kansen voor de toekomst.

We wilden dit als gemeente verder versterken via ‘Het Osse verhaal in de etalage’. We hebben de rijke historie van Oss vertaald naar vijf films over veerkracht, eigenwijsheid, lef, persoonlijkheid, herkenbaarheid en vertrouwen. Deze films worden tot mei 2016 vertoond op beeldschermen in etalages door het hele centrum. Het initiatief wordt door de ondernemers in het centrum een warm hart toegedragen: ze staan in de rij om zo’n beeldscherm te mogen plaatsen!

Belangrijk uitgangspunt van go with the flow is dus het meebewegen met ontwikkelingen die gaande zijn. Daar kun je als ondernemer je voordeel mee doen. Kijk naar Flow. In zware tijden voor de retail zoekt het bedrijf naar vernieuwingskansen en gaat een strategische samenwerking aan met een andere ondernemer. Ze versterken elkaar en komen op die manier samen verder. Het gaat om het maken van slimme keuzes op basis van wie je wilt zijn en vervolgens doen wat nodig is om dat te bereiken – dát is wat Flow en Wolf al heel goed hebben begrepen.

Een overzicht van alle blogs en nieuwsberichten vindt u hier: www.oss.nl/bedrijvignieuws

Marieke Vossen, hoofd Economische Zaken Marieke Vossen, hoofd Economische Zaken