Onderzoek MKB-vriendelijkste gemeente 2018

Laatst gewijzigd op: 30-09-2019

Veel dank aan de ondernemers van de gemeente Oss! De rapportage van het onderzoek ‘MKB-vriendelijkste gemeente 2018’ is binnen en de scores zijn een flink stuk hoger dan die van twee jaar geleden. Terwijl we toen ook al boven het landelijk gemiddelde scoorden. Ook een aantal verbeterpunten, dus met de uitkomsten gaan we aan de slag om onze dienstverlening nog verder te verbeteren.

MKB-vriendelijkste gemeente onderzoek

Elke twee jaar voeren Lexnova en MKB-Nederland het onderzoek naar de MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland uit. Met een online enquête (die door ondernemers moet worden ingevuld) worden per gemeente de scores op vier pijlers bepaald. Aan de hand hiervan stelt men de ranglijst op van de MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland.

Doel

Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de mening van de ondernemers en de gemeente te stimuleren om het lokale ondernemersklimaat te verbeteren.

Ranglijst

Op basis van de scores uit het onderzoek wordt daarnaast een ranglijst opgesteld van de MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland. Deze ranglijst geeft aan wat de relatieve positie van iedere gemeente in Nederland is als het gaat om de kwaliteit van het ondernemersklimaat. Onze plaats op de ranglijst wordt eind dit jaar bekend gemaakt als alle onderzoeksrapporten van de verschillende gemeenten afgerond zijn.

De plaats op de ranglijst is gebaseerd op vier pijlers:

  • De tevredenheid van de ondernemers over de eigen gemeente
  • Het imago van de gemeente bij ondernemers buiten de gemeente
  • De gemeentelijke communicatie en het gemeentelijke beleid met betrekking tot het midden- en kleinbedrijf
  • De beleving van gemeentelijke lasten (prijs-kwaliteitsverhouding)

Onderzoeksopzet

Het onderzoek is uitgevoerd met een kwantitatieve digitale enquête. De vragenlijst omvat in totaal 9 vragen over het ondernemersklimaat in de gemeente Oss. Ondernemers hebben van de gemeente per post een uitnodiging ontvangen om de online enquête in te vullen. Daarnaast is er uitgebreid aandacht aan de enquête besteed via verschillende kanalen. De gemeente heeft een vooraankondiging gestuurd aan de ondernemersverenigingen, er zijn presentaties gegeven bij lokale ondernemersverenigingen, er is een oproep geplaatst in de plaatselijke krant en er is aandacht besteed aan het onderzoek via sociale media en de gemeentelijke website. Het veldwerk heeft plaatsgevonden van 21 mei t/m 1 juli 2018.

Scores op de vier pijlers

  • Tevredenheid van de ondernemers over de eigen gemeente: 7,2 gemiddeld t.o.v. van 6,5 in 2015/2016.
  • Imago van de gemeente bij ondernemers buiten de gemeente: deze score zal aan het einde van dit jaar bekend worden gemaakt door MKB-Nederland wanneer alle rapportages van de verschillende gemeenten zijn opgemaakt.
  • Gemeentelijke communicatie en het gemeentelijke beleid m.b.t. het MKB: de maximumscore op dit onderdeel is 4,0 punten. Gemeente Oss scoort 2,5 punten.
  • Beleving van gemeentelijke lasten (prijs-kwaliteitsverhouding): Oss scoort gemiddeld een 6,8. In 2015/2016 scoorde de gemeente Oss gemiddeld een 6,2.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over de rapportage dan kunt u contact opnemen met accountmanager Economische Zaken, Natasja Bloem via ondernemerszaken@oss.nl