Studenten HAS aan de slag met toekomst van Oss

Laatst gewijzigd op: 25-06-2015

Studenten van HAS Hogeschool zijn in maart 2015 begonnen met twee onderzoeken in Oss. Een koppel bekijkt de mogelijkheden voor vrijkomend agrarisch vastgoed en een ander koppel onderzoekt cross-overs tussen Agrifood en Life Sciences.

Bedrijven actief in Agrifood en Life Sciences zijn van oudsher geworteld in Oss. Toch komen ondernemers niet altijd toe aan het verkennen van mogelijkheden die elkaars nabijheid en de ligging biedt. Daarom schakelt de gemeente Oss vierde-jaars studenten van de HAS in.

In Oss bedenken en ontwikkelen ondernemers van nature niet alleen producten, maar zij produceren deze ook op commerciële basis. Dat is van oudsher zo gegroeid. De oorsprong ligt in de groene omgeving, de weidegronden langs de Maas met veel agrarische bedrijven. Daaruit is de agrifoodindustrie voortgekomen, allereerst rondom vleesverwerking en boter en zo steeds meer. Slachtafval werd gebruikt voor het maken insuline waarna Organon werd opgericht in 1923. En nog steeds ontstaan op Pivot Park, een open innovatie campus in Oss, nieuwe Life Science bedrijven.

Cross-over Agrifood en Life sciences

Ondanks deze traditie en elkaars nabijheid komt de cross-over tussen Agrifood en Life Sciences nog niet aan bod door de waan van de dag. Om deze kansen niet onbenut te laten voor de Osse economie neemt de gemeente het initiatief om verbindingen en mogelijkheden voor deze twee sectoren te onderzoeken. Ondernemers gaan hiervan de vruchten plukken.

Vrijkomende Agrarische Bedrijfsbebouwing

Oss heeft een uitgestrekt buitengebied met veel agrarische bedrijven. Vanwege het ontbreken van bedrijfsopvolgers en economisch perspectief gaan bedrijven stoppen. Volgens onderzoek van ZLTO Oss gaat het in de komende jaren om ongeveer 200 bedrijven en om 100.000 m2 vrijkomende stalruimte. De studenten zoeken eigentijdse mogelijkheden binnen de agrifoodketen voor deze gebouwen. Dit agrarisch kapitaal verdient een zorgvuldige verkenning en biedt wellicht jonge ondernemers kansen. Gemeente Oss en Rabobank Oss Bernheze zijn opdrachtgever.

Samen vernieuwen

De vierde-jaars studenten presenteren eind juni/begin juli hun resultaten aan de opdrachtgevers en belanghebbenden. Bij beide onderzoeken betrekken ze ondernemers en organisaties uit Oss en de regio. Samen slaan we, naar goed Oss’ gebruik, de handen ineen en versterken we de Osse economie. Wilt u op de hoogte blijven? Neem dan contact op met kernteam economie via 14 0412