Versoepeling regels mantelzorgwoning geeft ruimte

Vorig jaar verruimde de Gemeente Oss het beleid voor het bouwen van een mantelzorgwoning voor mensen met een (langzaam) progressieve ziekte. De versoepelde regels maken mogelijk dat deze mensen niet hoeven wachten tot er daadwerkelijk behoefte is aan een mantelzorgwoning, maar deze al eerder kunnen bouwen.

‘Het is dubbel’, zegt Tonny van Erp [67] uit Geffen. Onlangs kregen zij en haar man Piet toestemming voor het bouwen van een mantelzorg woning bij hun huis. ’Het toont aan dat je ouder en afhankelijk wordt. Maar het geeft ook een veilig gevoel. We hebben letterlijk ruimte gekregen. We kunnen in onze eigen omgeving blijven wonen. Met onze zoon en zijn gezin als helpende hand in de buurt.’

Eigen regie

Voorheen was een mantelzorgwoning alleen toegestaan als er daadwerkelijk behoefte aan mantelzorg was. Een probleem voor mensen die zich wilden voorbereiden op de toekomst vanwege klachten of ziekte. Denk bijvoorbeeld aan COPD, een beginstadium van kanker, artrose of hart- en vaatziekten. Tonny van Erp: ‘Als je al echt ziek bent, is het aanvragen van een vergunning en het doorlopen van de hele procedure een grote belasting. Wij hebben gelukkig alles in eigen regie kunnen regelen met hulp van de Wmo-consulent. Dat voelt heel goed.’

Waarom versoepelen?

Noortje Spierings, Consulente Wmo bij de Gemeente Oss, licht toe: ‘Woonruimte voor de mantelzorger of voor degene die mantelzorg nodig heeft is soms een voorwaarde om mantelzorg te kunnen geven. Mensen kunnen dankzij de ondersteuning van hun mantelzorger langer thuis blijven wonen. De versoepeling van de regels past in het huidige beleid om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten zijn.’

Zijn er dan geen regels meer?

Spierings: ‘Er zijn nog wel een aantal bepalingen waar men aan moet voldoen. De aandoening moet medisch geobjectiveerd zijn. Dat wil zeggen dat een onafhankelijke arts beoordeelt of er binnen 5 jaar intensieve zorg nodig zal zijn. Ook is het zo dat wanneer de mantelzorg eindigt, het bouwwerk niet langer gebruikt mag worden als woning.’

Tonny en Piet van Erp bij de plek waar binnenkort hun mantelzorgwoning staat Tonny en Piet van Erp bij de plek waar binnenkort hun mantelzorgwoning staat