Achtergrond gebiedsvisie Stadjes en Kernen

Laatst gewijzigd op: 02-05-2023

Een van de bouwstenen voor de omgevingsvisie is de visie op de Osse stadjes en kernen. Dat zijn alle bebouwde kommen van de kernen in de gemeente, behalve de stad Oss en de kern Berghem. Die horen bij het stedelijk gebied. Hoe draagt de leefomgeving bij aan de leefbaarheid, aan het ontmoeten van dorpsgenoten en aan de gezondheid?

We gingen daarover het gesprek aan met de bewoners. De twee jonge camerajournalisten Nienke en Julia hebben bijna 100 mensen geïnterviewd en gevraagd wat zij belangrijk vonden voor hun leefomgeving. Een impressie van die interviews ziet u hier:

Gespreksnotitie Gebiedsvisie Stadjes en Kernen

Daarnaast hebben we gesprekken gevoerd met organisaties, deskundigen, met beleidsmedewerkers, bestuurders, de Osse gemeenteraad en heel veel anderen. Zij hebben aangegeven welke onderwerpen in de visie aan de orde moeten komen. We hebben dat vastgelegd in de Gespreksnotitie Gebiedsvisie Stadjes en Kernen. Ondertussen hebben we ook verkend op welke manier we om kunnen gaan met die onderwerpen. Die verkenning staat in de bijlage bij de visie: Stadjes en Kernen achtergronden vragen en stellingen.

Concept-gebiedsvisie Stadjes en Kernen

We hebben inwoners van Geffen; Herpen (met Overlangel, Neerloon, Neerlangel, Keent en Koolwijk); Lith (met Maren-Kessel, Lithoijen, Oijen, Teeffelen en ’t Wild); Megen (met Haren en Macharen) en Ravenstein (met Deursen-Dennenburg, Dieden, Demen en Huisseling) begin 2022 uitgenodigd om mee te praten over hun leefomgeving.. Dat kon op een van de avonden die we organiseerden in Herpen, Lith en Geffen. Deze inbreng, en die van allerlei andere partijen, hebben we meegenomen in de concept-gebiedsvise.

Het college van B&W heeft deze visie op 6 september 2022 goedgekeurd. In oktober beoordeelt de Raad deze visie.

In gesprek met inwoners over de concept-gebiedsvisie

Hoe zorgen inwoners en gemeente er samen voor dat de twintig Osse dorpen en stadjes leefbaar en vitaal blijven? De gemeente Oss sprak daarover met inwoners op verschillende plekken in de dorpen. Van 13 oktober tot 22 oktober 2022 toerde een camper door de dorpen en stadjes van Oss. De mensen in de camper vroegen inwoners om te reageren op de conceptvisie.

In Haren kwamen sommige bewoners bewust langs bij de camper om hun zorgen of ideeën te delen, anderen werden aangesproken door 'de opiniepeilers'. Eerder werden inwoners over dit thema geïnterviewd, mede daardoor werd het concept van de gebiedsvisie ontwikkeld. Lees het artikel en bekijk het filmpje dat Dtv heeft gemaakt. En het artikel op de site van het Brabants Dagblad 'Na een bezoekje van de camper moeten de dorpen voelen dat ze er helemaal bij horen in Oss'

Ook zijn er vijf bijeenkomsten in november 2022 gehouden.

Hieronder vind je een reflectie op de gebiedsvisie Stadjes en Kernen. Hoe zien inwoners de toekomst van hun kern?