Afval scheiden levert vanaf nu geld op!

Laatst gewijzigd op: 01-02-2024

Vanaf 1 januari 2022 krijgt u geld terug als u minder vaak restafval weggooit. Hier leest u alles wat u moet weten.

Afvalstoffenheffing 2022: hoe werkt het?

Net als andere jaren betaalt u vanaf maart de afvalstoffenheffing aan Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB). Met de afvalstoffenheffing betaalt gemeente Oss alle kosten die nodig zijn voor het ophalen en verwerken van al het huishoudelijk afval.

U krijgt geld terug als u uw restafvalcontainer minder vaak laat legen of als u minder vaak afval in de ondergrondse restafvalcontainer gooit.

Lees op deze pagina hoe dat werkt.

Kan ik ergens zien hoe vaak ik al restafval heb aangeboden?

Nee, dat kan op dit moment nog niet. Als u dit wilt weten kunt u het natuurlijk wel zelf bijhouden.

Betalen we ook per kilo afval?

Nee, u betaalt niet voor het gewicht van het restafval.. We registeren alleen het aantal keer dat u de restafvalcontainer aanbiedt of restafval in de ondergrondse container gooit. Het is dus slim om uw restafval pas aan te bieden als de container of afvalzak helemaal vol zit.

Wat gebeurt er als ik verhuis met mijn aantal aanbiedingen/sortingen?

Uw aantal aanbiedingen of stortingen van het restafval worden verrekend door de BSOB. Neem voor meer informatie contact op met de BSOB.

Ik heb kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Kan ik ook geld terugverdienen?

U betaalt geen afvalstoffenheffing als u kwijtschelding heeft van gemeentelijke belastingen. Daardoor kunt u ook geen geld terugverdienen als u uw restafvalcontainer minder vaak aan de straat zet.

Waarom minder restafval?

Afval bestaat voor een groot deel uit materiaal dat we kunnen hergebruiken voor het maken van nieuwe producten. Denk aan plastic, papier, glas, GFT en textiel. Door thuis deze grondstoffen zo goed mogelijk te scheiden, blijft er uiteindelijk nog maar weinig écht restafval over en dat is beter voor het milieu.

Ik denk dat anderen hun restafval in mijn container gaan gooien. Wat kan ik doen?

Er zijn een paar dingen die u kunt doen:

1.    Zet uw container alleen aan de straat als deze écht vol zit. Dan past er geen afval van anderen bij.
2.    Zet uw container nadat deze geleegd is dezelfde dag weer op uw eigen terrein.

Krijgen we geen extra zwerfafval door het nieuwe afvalbeleid?

We proberen zwerfafval zoveel mogelijk te voorkomen. Bijvoorbeeld door veroorzakers van zwerfafval en afvaldumpingen een boete te geven. Daarmee zorgen we ervoor dat inwoners en bedrijven minder snel afval dumpen.

Mijn restafvalcontainer zit erg snel vol en daardoor kan ik geen inzamelrondes overslaan. Wat nu?

Het lijkt misschien onmogelijk om uw restafvalcontainer 1 keer per 6 weken of zelfs minder vaak aan de straat te zetten, maar dat is écht goed te doen als u uw afval goed scheidt. We hebben een paar tips:

- Bedenk bij alles wat u in de restafvalcontainer gooit: hoort dit écht bij het restafval? Of mag het bijvoorbeeld bij het GFT of PMD? U zult zien dat er daarna nog maar weinig écht restafval overblijft.

-  Zeker weten wat in welke afvalbak hoort? Check het via de afvalscheidingswijzer van Milieu Centraal.

- Komt u er niet helemaal uit? Mail uw vraag naar afvaladviseur@oss.nl. We denken graag met u mee!

- Lees ook onze andere tips op oss.nl/afval.