Belangstelling voor Osse bedrijfsterreinen onverminderd groot

Laatst gewijzigd op: 17-11-2020

In de gemeente Oss is de belangstelling voor bedrijfsterreinen in 2020 onverminderd groot. Tot en met oktober is al 18,7 ha uitgegeven.

Ondanks de coronacrisis heeft de gemeente Oss niet te klagen over de belangstelling voor haar bedrijfsterreinen. De afgelopen jaren is steeds zo’n 9 ha per jaar verkocht. In 2020 is dat tot nu toe al het dubbele. En dat terwijl we dit jaar nog een paar (grotere) uitgiften verwachten.

Keerzijde

De belangstelling voor bedrijfsgrond is onverwacht en aanhoudend groot. Zelfs als we de uitgifte aan het Plus Distributiecentrum op Vorstengrafdonk buiten beschouwing laten, is er dit jaar veel verkocht. Andere grondverkopen waren er in 2020 onder meer aan Kusters Metaal, ETC Holland, Raben en Fireproof. Niet alleen bedrijventerrein Vorstengrafdonk aan de A50/A59 staat volop in de belangstelling. Ook op De Geer in Oss-Noord zijn bijna alle kavels verkocht. De keerzijde van dit succes is dat we nu al bedrijven moeten teleurstellen. De voorraad uitgeefbare bedrijfsgrond is bijna op. Zo zijn dit jaar ook de laatste kavels op Het Wargaren in Lith en op De Bulk in Ravenstein verkocht. Ook andere gemeenten in de regio kampen steeds vaker met schaarste aan bedrijfsgrond.

Toekomst

Grootschalige bedrijfslocaties zijn op zijn vroegst eind 2021 weer beschikbaar. ‘s-Hertogenbosch, Bernheze en Oss ontwikkelen hiervoor samen bedrijventerrein Heesch-West. Dat dit hoognodig is, blijkt uit het feit dat het ook in ’s-Hertogenbosch storm loopt bij de vraag naar bedrijfsgrond. De gemeente Oss heeft sinds kort een speciale taskforce. Dit zet de versnelling van woningbouw én ontwikkeling van nieuwe bedrijfsterreinen in gang.

Uit een eerste scan van de taskforce blijkt direct al dat het knelt. In de gemeente Oss is het heel lastig om bestaande bedrijfsterreinen uit te breiden. Of om te herstructureren en nieuw bedrijfsterreinen te bestemmen. Terwijl het noodzakelijk is om kavels van goede kwaliteit en verschillende omvang ‘op voorraad’ te hebben. Zo kunnen er nieuwe bedrijven worden aangetrokken. Of bestaande bedrijven kunnen worden behouden en groeien. Lukt het om nieuw aanbod van bedrijfsgrond te verwezenlijken? Dan zijn minstens een paar jaren nodig voor verwerving van grond, procedures voor ruimtelijke ordening en afstemming met regio en provincie.

De bedrijvenpagina van de gemeente Oss: www.oss.nl/bedrijven

Klik hier om naar de enquête te gaan.