Coronavirus: sporten en sportaccomodaties

Laatst gewijzigd op: 23-07-2020

Deze maatregelen gelden vanaf 1 juli voor sport en vrije tijd.

De algemene lijn vanuit de gemeente is: Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn en handelen, ook organisaties. Iedereen moet zo daarbij rekening houden met de richtlijnen vanuit het Rijk en RIVM.
De gemeente en het SEC coördineren het sportaanbod niet langer zelf. We concentreren ons op toezicht en handhaving.

Binnensporten mag weer vanaf 1 juli

Vanaf juli is zowel binnen- als buitensport weer toegestaan. Binnensport accommodaties, waaronder sportscholen mogen hun deuren weer openen. Er mag weer binnen worden gesport door alle doelgroepen in alle takken van sport.

Welke gemeentelijke binnensportaccommodaties zijn open?

Niet alle gemeentelijke binnensportaccommodaties zijn open. In de accommodaties zonder beheer is het risico op besmetting nog te hoog. Die blijven gesloten tot het einde van het zomerseizoen op 24 augustus.
De volgende binnensportaccommodaties zijn vanaf 1 juli open:
- Sporthal Rusheuvel
- Tennishal Rusheuvel
- Sporthal Ruivert
- Sporthal Mondriaan
- Sportzaal Ussenstelt
- Sporthal De Hoge Graaf
Deze binnensportaccomodaties zijn in de zomerperiode van 12 juli tot 24 augustus gesloten. Daarna gaan ze weer normaal open.

Verder geldt:

  • Voor alle leeftijdsgroepen dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.
  • Voor en na de afloop van het sporten moeten de sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand van elkaar houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines die ook per 1 juli weer open mogen.
  • Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen van sportaccommodaties zijn weer open.
  • Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.

Regels buiten sporten & scouting

  • Buiten sporten is vanaf 11 mei voor alle leeftijden toegestaan. U hoeft dit niet meer te melden bij het SEC.
  • De sportactiviteiten moeten veilig en verantwoord zijn. Onder het kopje 'meer informatie' staan verschillende protocollen die daarbij helpen en deze houden we steeds bij.
  • Degene die de sportactiviteiten organiseert en begeleidt is verantwoordelijk voor de sportactiviteiten. Hij of zij zorgt er zelf voor dat de veiligheidsrichtlijnen worden gevolgd.
  • Scouting bijeenkomsten t/m 18 jaar weer toegestaan zónder de 1,5m afstand tijdens opkomsten. De afstandsregel blijft wel bestaan tussen leiding en de jeugdleden. Lees meer op de website van Scouting Nederland

Uitstel van betaling huur accomodaties

Wij hebben besloten om de huren te blijven factureren ondanks dat u de accommodatie niet of maar beperkt heeft kunnen gebruiken. Dat is nodig om onze formele vordering op u kenbaar te maken. Maar u hoeft de factuur nog niet te betalen. Wij geven u uitstel van betaling. Normaal moet u onze rekening binnen 30 dagen betalen. dat is nu tijdelijk binnen 90 dagen. Dat geeft u ruimte om andere tegenvallers op te vangen.

Kwijtschelden en/of restitutie van huur

Wij kunnen nu helaas nog niet aangeven of wij (een deel van) de facturen kwijtschelden. Dat hangt af van meerdere factoren, zoals landelijke regelingen en de totale behoefte aan van alle betrokken organisaties. De regering heeft voor verschillende organisaties landelijke steunregelingen ontwikkeld. Bijvoorbeeld het “Steunpakket Sportverenigingen gevolgen COVID-19 maatregelen”. Wij willen eerst een compleet beeld van de aard en omvang van dit steunpakket en de lokale vertaling daarvan. Daarop zullen wij onze ondersteuning afstemmen.

Verder merken wij dat de ondersteuningsvragen van vrijwilligersorganisaties verschillen. Wij brengen nu de totale behoefte in beeld en willen op basis daarvan komen tot een passend pakket voor Oss. Wij laten u binnenkort weten hoe dit pakket eruit ziet. Heeft u vragen mail dan naar vrijwilligersorganisaties@oss.nl

Klik hier om naar de enquête te gaan.