Denk mee en doe mee: gebiedsvisie Stadjes en Kernen

Laatst gewijzigd op: 01-07-2022

Een van de bouwstenen voor de omgevingsvisie is de visie op de Osse stadjes en kernen. Dat zijn alle bebouwde kommen van de kernen in de gemeente, behalve de stad Oss en de kern Berghem. Die horen bij het stedelijk gebied. Hoe draagt de leefomgeving bij aan de leefbaarheid, aan het ontmoeten van dorpsgenoten en aan de gezondheid?

We gingen daarover het gesprek aan met de bewoners. De twee jonge camerajournalisten Nienke en Julia hebben bijna 100 mensen geïnterviewd en gevraagd wat zij belangrijk vonden voor hun leefomgeving. Een impressie van die interviews ziet u hier:

Gespreksnotitie Gebiedsvisie Stadjes en Kernen

Daarnaast hebben we gesprekken gevoerd met organisaties, deskundigen, met beleidsmedewerkers, bestuurders, de Osse gemeenteraad en heel veel anderen. Zij hebben aangegeven welke onderwerpen straks in de visie aan de orde moeten komen. We hebben dat vastgelegd in de Gespreksnotitie Gebiedsvisie Stadjes en Kernen. Ondertussen hebben we ook verkend op welke manier we om kunnen gaan met die onderwerpen. Die verkenning staat in de bijlage bij de visie: Stadjes en Kernen achtergronden vragen en stellingen.

Denk mee over de leefomgeving

Het is belangrijk dat we van veel verschillende mensen horen wat zij belangrijk vinden aan hun leefomgeving. Daarmee kan het Osse bestuur de komende jaren de goede keuzes maken. En rekening houden met zoveel mogelijk belangen. Daarom willen we inwoners van vooral Geffen; Herpen (met Overlangel, Neerloon, Neerlangel, Keent en Koolwijk); Lith (met Maren-Kessel, Lithoijen, Oijen, Teeffelen en ’t Wild); Megen (met Haren en Macharen) en Ravenstein (met Deursen-Dennenburg, Dieden, Demen en Huisseling) graag uitnodigen om mee te praten. Dat kon op een van de avonden die we in de kernen organiseerden in Herpen, Lith en Geffen. Als u daar niet bij was, maar wel mee wilt denken over wat voor uw dorp belangrijk is de komende jaren, dan kunt u een mail te sturen. We vinden het fijn als u zich even voorstelt en iets over uzelf vertelt. Bent u bewoner, ondernemer, lid van een vereniging, wilt u reageren namens een groep of voor uzelf, hebt u bijzondere ervaringen of kennis?

Wij reageren niet inhoudelijk op elke mail, maar we lezen alles en wegen alles mee in de visie en de gesprekken die we hebben. U kunt uw mail sturen aan: visiestadjesenkernen@oss.nl