Gebiedsvisie Stadjes en Kernen

Laatst gewijzigd op: 21-10-2022

Een van de bouwstenen voor de omgevingsvisie is de visie op de Osse stadjes en kernen. Dat zijn alle bebouwde kommen van de kernen in de gemeente, behalve de stad Oss en de kern Berghem. Die horen bij het stedelijk gebied. Hoe draagt de leefomgeving bij aan de leefbaarheid, aan het ontmoeten van dorpsgenoten en aan de gezondheid?

We gingen daarover het gesprek aan met de bewoners. De twee jonge camerajournalisten Nienke en Julia hebben bijna 100 mensen geïnterviewd en gevraagd wat zij belangrijk vonden voor hun leefomgeving. Een impressie van die interviews ziet u hier:

Gespreksnotitie Gebiedsvisie Stadjes en Kernen

Daarnaast hebben we gesprekken gevoerd met organisaties, deskundigen, met beleidsmedewerkers, bestuurders, de Osse gemeenteraad en heel veel anderen. Zij hebben aangegeven welke onderwerpen straks in de visie aan de orde moeten komen. We hebben dat vastgelegd in de Gespreksnotitie Gebiedsvisie Stadjes en Kernen. Ondertussen hebben we ook verkend op welke manier we om kunnen gaan met die onderwerpen. Die verkenning staat in de bijlage bij de visie: Stadjes en Kernen achtergronden vragen en stellingen.

Concept-gebiedsvisie Stadjes en Kernen

We hebben inwoners van Geffen; Herpen (met Overlangel, Neerloon, Neerlangel, Keent en Koolwijk); Lith (met Maren-Kessel, Lithoijen, Oijen, Teeffelen en ’t Wild); Megen (met Haren en Macharen) en Ravenstein (met Deursen-Dennenburg, Dieden, Demen en Huisseling) eerder dit jaar uitgenodigd om mee te praten over hun leefomgeving.. Dat kon op een van de avonden die we organiseerden in Herpen, Lith en Geffen. Deze inbreng, en die van allerlei andere partijen, hebben we meegenomen in de concept-gebiedsvise.

Het college van B&W heeft deze visie op 6 september 2022 goedgekeurd. In oktober beoordeelt de Raad deze visie.

In gesprek met inwoners over de concept-gebiedsvisie

Hoe zorgen inwoners en gemeente er samen voor dat de twintig Osse dorpen en stadjes leefbaar en vitaal blijven? De gemeente Oss spreekt daar de komende weken over met inwoners op verschillende plekken in de dorpen.

Van 13 oktober tot 22 oktober 2022 toert een camper door de dorpen en stadjes van Oss. We proberen zo’n 300 gesprekken met de inwoners van de dorpen te voeren. De mensen in de camper vragen inwoners om te reageren op de concept-visie.

In Haren komen sommige bewoners bewust langs bij de camper om hun zorgen of ideeën te delen, anderen worden aangesproken door de opiniepeilers. Eerder werden ninwoners over dit thema geïnterviewd, mede daardoor werd het concept van de gebiedsvisie ontwikkeld. Lees het artikel en bekijk het filmpje dat Dtv heeft gemaakt. En het artikel op de site van het Brabants Dagblad 'Na een bezoekje van de camper moeten de dorpen voelen dat ze er helemaal bijhoren in Oss'

De opmerkingen van bewoners nemen we mee in de visie. Die bespreken we op vijf bijeenkomsten in november. Inwoners en organisaties worden ook dan van harte welkom bij deze bijeenkomsten. De data en locaties voor deze bijeenkomsten plaatsen we binnenkort.

Contact

Wilt u reageren op de concept-gebiedsvisie? Of een vraag stellen aan het projectteam? Stuur dan een mail aan: visiestadjesenkernen@oss.nl