Meest gestelde vragen over afval

Laatst gewijzigd op: 14-09-2023

Gemeente Oss heeft sinds 2020 een nieuw plan voor de inzameling van huishoudelijk afval. In dit artikel leest u de meest gestelde vragen. Klik op één van onderstaande links om naar dat onderwerp te gaan. Dit overzicht vullen we steeds aan.

Kleine of grote containers?

Terug naar boven

Waarom kreeg iedereen een 140L restafvalcontainer in plaats van 240L?

We willen graag dat iedereen zijn afval nog beter gaat scheiden. Van andere gemeentes in Nederland leerden we dat een 140L restafvalcontainer genoeg is als iedereen zijn afval goed scheidt. Daarom zijn we gestopt met de 240L restafvalcontainers voor alle huishoudens met minder dan zes personen. Daar staat tegenover dat we 1x per 2 weken PMD gaan ophalen.

Ik heb een groot gezin, doe mijn best om afval te scheiden maar red het niet met een kleine restafvalcontainer. Wat kan ik doen?

Adressen waar 6 of meer personen staan ingeschreven kunnen kiezen voor een 240 liter container voor restafval. U betaalt u dan wel meer afvalstoffenheffing per jaar.

Verder is de landelijke ervaring dat als een gezin zijn afval goed scheidt, een 140L container groot genoeg is voor normale hoeveelheden restafval. Dit lukt alleen als iedereen zijn afval nog beter gaat scheiden. Het is vooral belangrijk om GFT, PMD (Plastic, Metaal, Drinkverpakkingen) en papier goed te scheiden van het restafval.

Ik heb huisdieren. Daardoor is een 140L restafvalcontainer voor mij te klein! Wat nu?

Let vooral bij de verpakkingen van voer goed op: blikvoer kan bij het PBD-afval, net zoals plastic zakken met droogvoer. U hoeft dit dus niet bij het restafval weg te gooien. Daardoor heeft u meer PMD-afval en dat halen we vanaf januari 2021 elke 2 weken op. U kunt het PMD-afval ook altijd 24/7 weggooien in de ondergrondse PMD-containers die o.a. bij de winkelcentra staan.

Ik heb een samengesteld gezin. Er staan officieel vier personen ingeschreven op mijn adres, maar om de week zijn we in totaal met zes personen in huis. Ik heb daardoor niet genoeg aan een 140L restafvalcontainer. Kan ik een 240L restafvalcontainer krijgen?

Nee. U kunt alleen een 240L restafvalcontainer aanvragen als er 6 of meer personen staan ingeschreven op uw adres in de basisregistratie personen (BRP). We maken hierbij geen uitzonderingen.

Afvalstoffenheffing

Terug naar boven

Wat betalen we in 2021 voor de afvalstoffenheffing?

Hoe komt het dat de afvalstoffenheffing omhoog gaat?

Afval verwerken wordt elk jaar duurder. Vooral voor restafval is dat erg duur. Ook in 2021 stijgen de kosten. Afval is in Oss jarenlang een stuk goedkoper geweest dan in andere gemeenten. In 2021 is dat verandert, want de oude tarieven waren niet meer kostendekkend. Daardoor stijgt de afvalstoffenheffing. Dat is natuurlijk niet leuk, maar het moet helaas wel. We betalen in Oss nu dezelfde tarieven als in andere gemeenten.

Waarom moeten we vanaf januari 2022 apart betalen voor ons restafval?

Uit ervaring weten we dat mensen hun afval beter gaan scheiden, wanneer zij moeten betalen voor hun restafval. Daarom kiezen we voor betalen per leging. Als iedereen zijn afval goed scheidt, dan is dat voor iedereen beter: de inwoners en de gemeente gaan uiteindelijk minder betalen voor afval. Dat komt doordat er minder restafval en meer herbruikbaar afval ontstaat. Lees op deze pagina alle informatie over betalen per leging.

Ondergrondse verzamelcontainers

Terug naar boven

Kan ik mijn GFT-afval en ander afval scheiden als ik een ondergrondse container gebruik?

U kunt GFT-afval alleen scheiden als u een eigen GFT-container heeft. sinds 1 april kunt u de ondergrondse container 10x per maand gebruiken. Dat is ongeveer 2 keer per week. Dat zou voor elk huishouden voldoende moeten zijn voor restafval en GFT.

Veel afval kunt u gescheiden inleveren. Plastic, Metaal en Drinkpakken(PMD) en papier halen we aan huis op. Andere soorten afval kunt u inleveren in verzamelcontainers in de buurt of op het Duurzaamheidsplein, bijvoorbeeld luiers, textiel en glas. Op deze pagina leest u meer informatie over welke soort afval u waar kunt inleveren. Bekijk de inzamelplekken ook op de plattegrond in de Afvalwijzer-app of op mijnafvalwijzer.nl.

We willen graag dat iedereen in de toekomst zijn GFT-afval gescheiden kan aanbieden.  Daarom starten we in 2022 met een proef voor het apart inzamelen van GFT-afval bij hoogbouw. Om te leren hoe dit het beste kan, gaan we kijken naar hoe andere gemeenten dit doen.

Ik heb veel afval door luiers en incontinentiemateriaal. Wat moet ik daarmee doen?

Bij veel kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en basisscholen staan speciale containers voor luiers en incontinentiemateriaal. Op deze pagina staan alle locaties. Bekijk de locaties ook op de plattegrond in de Afvalwijzer-app of op mijnafvalwijzer.nl. U kunt luiers en incontinentiemateriaal ook gratis wegbrengen naar het Duurzaamheidsplein.

Overige vragen

Terug naar boven

Waarom een nieuwe aanpak huishoudelijk afval?

Er zijn twee belangrijke redenen waarom gemeente Oss het huishoudelijk afval op een andere manier wil gaan inzamelen:

 1. Afvalverwerking wordt steeds duurder.
  Het verwerken van afval wordt ieder jaar duurder. Vooral restafval is erg duur. Daarom is het belangrijk om zo weinig mogelijk afval te hebben en het restafval zo goed mogelijk te scheiden. Zo kunnen we de kosten voor de gemeente én de inwoners zo laag mogelijk houden. In Oss kunnen we bijvoorbeeld al ongeveer 2 miljoen euro besparen door etensresten niet in de restafvalcontainer te gooien.
 2. Verandering is nodig om de doelstelling te halen.

  Er zijn landelijke doelstellingen bedacht voor afval. Hierin staat hoeveel afval we per inwoner mogen weggooien. Deze doelstelling wordt steeds strenger:

  • Vanaf 2020 maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar, en 75% van het huishoudelijk afval moet goed gescheiden zijn.
  • Vanaf 2025 zijn de doelstellingen zelfs nóg strenger: maximaal 30 kg afval per inwoner per jaar, en 85% van het huishoudelijk afval moet gescheiden zijn.

  In Oss halen we deze doelstelling nog lang niet: we zaten in 2020 op 195 kg afval per inwoner per jaar, en 70% van dat afval wordt goed gescheiden. We moeten dus hard aan de slag om de doelstellingen te gaan halen.

  Waarom zo’n strenge doelstelling voor het inzamelen van afval?

  De doelstellingen zijn gesteld omdat grondstoffen steeds schaarser worden in de wereld. In ons huisvuil dat we met z’n allen dagelijks weggooien, zitten veel bruikbare grondstoffen. Daarom moeten we hier zo goed mogelijk mee omgaan. De grondstoffen kunnen we opnieuw gebruiken als we ons afval goed scheiden. Huisvuil dat niet goed gescheiden is, wordt verbrand. Daardoor gaan ook de grondstoffen verloren.
  Het is dus heel belangrijk om onder andere plastic, blik, gft, papier, textiel en restafval goed van elkaar te scheiden.

  Hoe goed scheiden we ons afval in Oss?

  We hebben onderzocht hoe de inhoud van de restafvalcontainer eruit ziet in gemeente Oss. Daardoor hebben we geleerd dat we in Oss de afvalscheiding nog veel kunnen verbeteren. We verwachten dat de nieuwe manier van afvalinzameling hierbij gaat helpen. In 2020 zag de inhoud van de gemiddelde restafvalcontainer in Oss er zo uit:

  Mag je volle containers ook af laten halen door een afvalbedrijf? Of als buurt je eigen afval ophaaldienst opzetten?

  Nee, dat mag niet. Dit is wettelijk niet toegestaan. De gemeente is verantwoordelijk voor het ophalen van het huishoudelijk afval. Dit kan de gemeente via een eigen inzameldienst doen (zoals in Oss) of via een afvalinzamelbedrijf die hiervoor een vergunning heeft. Bedrijven moeten hun bedrijfsafval zelf regelen. Hiervoor is de gemeente niet verantwoordelijk.

  Hoe voorkomen we dat PMD zakken wegwaaien?

  We willen natuurlijk niet dat PMD zakken wegwaaien door de wind. Tip: knoop uw PMD-zakken aan elkaar (maximaal 3). Zo voorkomen we dat de zakken wegwaaien.

  Waarom gebruiken we in Oss geen verzamelring voor PMD-zakken rondom de lantaarnpaal?

  Verzamelringen hebben een paar nadelen. Vanuit andere gemeentes weten we dat inwoners vaak de PMD-zakken al aan deze ring hangen zodra de zak vol is. Hierdoor hangen er de hele week PMD-zakken aan haken in de straat, zelfs als er geen PMD wordt opgehaald op die dag. Ook lokt het uit om tegen de zak te schoppen of om de zak open te krabben/pikken (vogels, katten), daardoor ontstaat zwerfafval. Ook worden de zakken vaak vastgeknoopt aan de verzamelring. Hierdoor duurt het inzamelen langer. Dit is allemaal niet wenselijk en daarom gebruiken we geen verzamelringen in Oss.