Ondersteuning voor zelfstandig ondernemers verlengd tot 1 oktober: Tozo 2

Laatst gewijzigd op: 10-09-2020

Veel zelfstandig ondernemers (ook zzp’ers) zijn door de coronacrisis financieel geraakt. Sinds maart maken zij gebruik van financiële ondersteuning. Deze regeling heet Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers).

Zijn de financiële gevolgen na drie maanden nog niet voorbij? Dan is er nu de verlengde Tozo 2. Die loopt tot 1 oktober 2020. De regeling is ook voor zelfstandig ondernemers die niet eerder gebruik maakten van Tozo.  

Welke ondersteuning geeft Tozo?

Er zijn twee soorten Tozo: uitkering voor levensonderhoud en lening bedrijfskapitaal. De uitkering levensonderhoud vult uw inkomen maximaal vier maanden aan tot het sociaal minimum. De lening bedrijfskapitaal kunt u aanvragen om liquiditeitsproblemen van uw onderneming op te lossen.   

Wat is er anders in Tozo 2?

De voorwaarden voor de uitkering levensonderhoud zijn nu strenger.  Nu telt het inkomen van een partner wel mee. Bent u getrouwd of woont u samen?  Dan mag uw gezinsinkomen niet hoger zijn dan het sociaal minimum.  Dit betekent dat minder zelfstandig ondernemers in aanmerking komen voor de uitkering levensonderhoud.

Hoe vraagt u Tozo 2 aan?

U kunt een aanvraag voor Tozo 2 alleen digitaal indienen met DigiD. Meer informatie, overzicht van vragen & antwoorden en indienen van uw aanvraag via: www.oss.nl/tozo

Andere hulp nodig?

De gemeente Oss wil meer dan alleen financiële ondersteuning geven. Het is belangrijk dat wij weten welke problemen zelfstandig ondernemers ervaren. De coronamaatregelen zijn versoepeld, maar daarmee is niet alles opgelost. Voorbeelden zijn: lukt het om de onderneming weer op te starten? Welke problemen heeft u hierbij? Welke ondersteuning hebt u nodig om verder te kunnen met het bedrijf? Weet u waar u dan terecht kunt? Wij helpen u hierin de weg te vinden.  

Klik hier om naar de enquête te gaan.