Osseweg beste plek voor nieuw zwembad

Laatst gewijzigd op: 31-03-2021

Afgelopen tijd hebben we onderzocht welke plekken allemaal mogelijk zijn voor een nieuw zwembad. Osseweg in Oss lijkt de beste plek.

. Een groot deel van het Golfbad is verouderd. Onderhouden kost te veel geld. Het huidige zwembad verbouwen of nieuwbouw op de bestaande plek, bleek minder voordelig te zijn. Daarom koos in 2019 de gemeenteraad voor nieuwbouw op een nieuwe plek.

Belangrijke voorwaarden

De gemeenteraad stelde een aantal belangrijke voorwaarden voor de nieuwe plek: centraal in de gemeente Oss, goed en veilig bereikbaar, voldoende parkeerruimte, grond die de gemeente bezit of met ongeveer dezelfde prijs voor grond. 

Waarom Osseweg?

Osseweg, Geffense Plas, Heihoekstraat (eerder Margrietvelden) en Elzeneindpark zijn verder onderzocht na een eerste, grove studie. Osseweg komt als beste plek naar voren, omdat het voldoet aan de voorwaarden van de gemeenteraad. De Geffense Plas is lange tijd niet beschikbaar door een pachtovereenkomst. Daarnaast past een zwembad niet in het ruimtelijk beleid voor dat gebied. Bij de Heihoekstraat kost het erg veel geld de maximale afstand van geuroverlast van landbouwbedrijven kleiner te maken of te stoppen. Een zwembad op het Elzeneindpark beschadigt de ruimte en kwaliteit van het park te veel. 

Hoe nu verder?

Nadat de gemeenteraad besluit Osseweg te kiezen als beste plek, komt er een voorstel. Hierin staan de strategische keuzes die gemaakt moeten worden. Een bureau laat hiervoor nu alle keuzes voor de toekomst zien en geeft hierover adviezen. Daarna kan het ontwerp van het zwembad en de bouw worden voorbereid. Dan beginnen ook de ruimtelijke plannen voor deze plek.