VOORNEMEN VOORBEREIDING BESTEMMINGSPLANNEN

Laatst gewijzigd op: 04-05-2020

Burgemeester en wethouders van Oss zijn van plan om de volgende bestemmingsplannen voor te bereiden:

  • “Herziening 2 – Bestemmingsplan Noord-West-Oss-2013”. Dit bestemmingsplan maakt de bouw van vijf patiobungalows aan de Jeneverbes 7A in Oss mogelijk;
  • “Bestemmingsplan Kromstraat 64-82”. Dit bestemmingsplan maakt de realisering van grondgebonden woningen mogelijk in het gebied tussen het spoor en de percelen Kromstraat 64 en 82.

Wat is een bestemmingsplan?

In een bestemmingsplan staat welke functies grond heeft. Bijvoorbeeld wonen, natuur, recreatie of bedrijf. Ook regelt een bestemmingsplan of en hoe men op die grond mag bouwen. Dit is bijvoorbeeld belangrijk als u een vergunning vraagt om te bouwen. De gemeente kijkt dan of uw bouwplan in het bestemmingsplan past.

U kunt nog niet reageren

De gemeente moet de bestemmingsplannen nog maken. Daarom legt zij op dit moment nog geen stukken ter inzage. Ook laat zij nog geen onafhankelijke instantie advies uitbrengen over het voornemen.
U kunt geen zienswijzen over het voornemen naar voren brengen.
Als het ontwerp van de hierboven genoemde plannen klaar is, legt de gemeente dat ter inzage. De gemeente maakt dit vooraf bekend in dit blad, in de Staatscourant en op de gemeentelijke website www.oss.nl. Dan kunt u stukken bekijken en daarop reageren.

Hebt u nog vragen?

Hebt u nog vragen? Bel dan met mevrouw M. van den Hogen van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0412.

Klik hier om naar de enquĂȘte te gaan.