VOORNEMEN VOORBEREIDING RUIMTELIJK BESLUIT

Laatst gewijzigd op: 20-03-2023

Burgemeester en wethouders van Oss zijn het volgende bestemmingsplan aan het voorbereiden:

  • Woningbouwontwikkeling Overlangelseweg/Kromstraat en Dr. Ruijsstraat Overlangel – 2023 Het plan gaat over het realiseren van in totaal 19 woningen verdeeld over twee locaties in Overlangel.

Wat is een bestemmingsplan?

In een bestemmingsplan staat welke functies grond heeft. Bijvoorbeeld wonen, natuur, recreatie of bedrijf. Ook regelt een bestemmingsplan of en hoe men op die grond mag bouwen. Dit is bijvoorbeeld belangrijk als u een vergunning vraagt om te bouwen. De gemeente kijkt dan of uw bouwplan in het bestemmingsplan past.

U kunt nog niet reageren

De gemeente is nog bezig met het opstellen van het bestemmingsplan. Daarom legt zij op dit moment nog geen stukken ter inzage. U kunt geen zienswijzen over het voornemen naar voren brengen.
Als het ontwerp van het hierboven genoemde bestemmingsplan klaar is, legt de gemeente dat ter inzage. De gemeente maakt dit vooraf bekend in Oss Actueel, in het Gemeenteblad en op de gemeentelijke website www.oss.nl. Dan kunt u de stukken bekijken en daarop reageren.

Hebt u nog vragen?

Hebt u nog vragen? Bel dan met de heer J. Groenland van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0412.