VOORNEMEN VOORBEREIDING RUIMTELIJKE BESLUITEN

Laatst gewijzigd op: 16-06-2020

Burgemeester en wethouders van Oss zijn van plan om de volgende bestemmingsplannen voor te bereiden:

  • Herziening 2 Bestemmingsplan Berghem Dorp – 2015. Aan de Zevenbergseweg 11 en 13 in Berghem staat een gesplitste woning. Deze woningsplitsing is ook vergund. In het geldende bestemmingsplan is deze woningsplitsing niet opgenomen. Dit wordt nu hersteld.
  • Bestemmingsplan Graaf Alardstraat – Walstraat – Megen. Op een terrein tussen de Graaf Alardstraat en de Walstraat komen 13 woningen. Deze woningen komen voor een deel aan een nieuwe weg.
  • Bestemmingsplan Heilig Kempke – Lith – 2020. In het gebied aan de zuidoostkant van Lith wordt het aantal ruimte-voor-ruimtekavels uitgebreid van negen naar twaalf kavels.
  • Bestemmingsplan Ontwikkelingen 2 Buitengebied Oss – 2021. Dit plan maakt een beperkt aantal ontwikkelingen in het buitengebied van de gemeente Oss mogelijk. Het gaat dan bijvoorbeeld om uitbreiding of sanering van (agrarische) bedrijven.

Wat is een bestemmingsplan?

In een bestemmingsplan staat welke functies grond heeft. Bijvoorbeeld wonen, natuur, recreatie of bedrijf. Ook regelt een bestemmingsplan of en hoe men op die grond mag bouwen. Dit is bijvoorbeeld belangrijk als u een vergunning vraagt om te bouwen. De gemeente kijkt dan of uw bouwplan in het bestemmingsplan past.

U kunt nog niet reageren

De gemeente moet het bestemmingsplan nog maken. Daarom legt zij op dit moment nog geen stukken ter inzage. U kunt geen zienswijzen over het voornemen naar voren brengen.
Als het (voor)ontwerp van de hierboven genoemde plannen klaar is, legt de gemeente dat ter inzage. De gemeente maakt dit vooraf bekend in dit blad, in de Staatscourant en op de gemeentelijke website www.oss.nl. Dan kunt u stukken bekijken en daarop reageren.

Hebt u nog vragen?

Hebt u nog vragen? Bel dan met mevrouw C. Rollfs of Roelofs van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0412.

Klik hier om naar de enquĂȘte te gaan.