VOORNEMEN VOORBEREIDING RUIMTELIJKE BESLUITEN

Laatst gewijzigd op: 27-06-2022

Burgemeester en wethouders van Oss zijn van plan om de volgende bestemmingsplannen voor te bereiden:

  • Ontwikkelingen 3 Buitengebied Oss – 2022 Het legaliseren van de bestaande statische opslag aan de Beemdstraat 6 in Oijen, het beëindigen van een veehouderij aan de Nonnenstraat 2 in Megen en het toevoegen van één vrijstaande woning aan de Amsteleindstraat ongenummerd in Oss.
  • Wildseweg 1-2-4 Maren-Kessel Het omzetten van agrarische bestemming naar woonbestemming aan de Wildseweg 1 in Maren-Kessel, het omzetten van agrarische bestemming naar woonbestemming en het toevoegen van één woning aan de Wildseweg 2 in Maren-Kessel, het toevoegen van één woning aan de Leeuwkesgraaf en het omzetten van de bedrijfsbestemming naar woonbestemming en het toevoegen van één woning aan de Wildseweg 4 in Maren-Kessel.

Wat is een bestemmingsplan?

In een bestemmingsplan staat welke functies grond heeft. Bijvoorbeeld wonen, natuur, recreatie of bedrijf. Ook regelt een bestemmingsplan of en hoe men op die grond mag bouwen. Dit is bijvoorbeeld belangrijk als u een vergunning vraagt om te bouwen. De gemeente kijkt dan of uw bouwplan in het bestemmingsplan past.

U kunt nog niet reageren

De gemeente moet de bestemmingsplannen nog maken. Daarom legt zij op dit moment nog geen stukken ter inzage. Ook laat zij nog geen onafhankelijke instantie advies uitbrengen over het voornemen.
U kunt geen zienswijzen over het voornemen naar voren brengen.
Als de ontwerpen van de hierboven genoemde plannen klaar is, legt de gemeente dat ter inzage. De gemeente maakt dit vooraf bekend in dit blad, in de Staatscourant en op de gemeentelijke website www.oss.nl. Dan kunt u stukken bekijken en daarop reageren.

Hebt u nog vragen?

Hebt u nog vragen? Bel dan met mevrouw A. Meulkens van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0412.