Veelgestelde vragen verkiezingen

Laatst gewijzigd op: 13-11-2023

Stemmen

Kan ik stemmen in een andere gemeente?

Wilt u in een andere gemeente stemmen? Vraag dan een kiezerspas aan. Dit kan op twee manieren: met een aanvraagformulier of in het gemeentehuis.

Hoe vraag ik digitaal een kiezerspas aan?

Vul voor het schriftelijk aanvragen van een kiezerspas dit formulier in. Voeg een kopie van een identiteitsbewijs toe. Uw aanvraag moet uiterlijk vrijdag 17 november 2023 bij de gemeente binnen zijn.

Hoe vraag ik een kiezerspas aan in het gemeentehuis?

U kunt de kiezerspas ook aanvragen in het gemeentehuis. Hiervoor moet u zich persoonlijk melden aan de balie. Maak voor uw bezoek altijd eerst een afspraak of bel naar 14 0412. Dit kan tot dinsdag 21 november 12.00 uur. Neem uw identiteitsbewijs mee.

Ik ben pas verhuisd of ga binnenkort verhuizen. Wat nu?

Het adres waarop u op 9 oktober 2023 officieel staat ingeschreven, bepaalt in welke gemeente u kunt stemmen. Op het adres waar u dan staat ingeschreven, wordt ook uw stempas bezorgd. Wilt u in uw nieuwe gemeente stemmen? Vraag dan een kiezerspas aan.

STEMPAS

Wanneer krijg ik mijn stempas?

U ontvangt uw stempas uiterlijk woensdag 8 november 2023.

Geen stempas ontvangen of kwijt?

Vraag zo snel mogelijk een nieuwe stempas aan. Dit kan online of aan de balie van het gemeentehuis. Uw formulier moet uiterlijk vrijdag 17 november 2023 binnen zijn bij de gemeente. Aan de balie in het gemeentehuis kunt u tot dinsdag 21 november 2023 tot 12.00 uur terecht. Daarna is het niet meer mogelijk om een nieuwe stempas aan te vragen.

IDENTITEITSBEWIJS

Welk soort identiteitsbewijs neem ik mee als ik wil stemmen?

U kunt stemmen met één van deze identiteitsbewijzen:
•Nederlands paspoort
•Nederlandse identiteitskaart
•Nederlands rijbewijs
•Verblijfsdocument
Kiezers met een tweede nationaliteit kunnen zich ook identificeren met een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit een EER-land of een paspoort of identiteitskaart uit Zwitserland.

Mijn identiteitsbewijs is verlopen. Kan ik toch stemmen?

Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Bij ‘geldig tot’ moet 23 november 2018 staan of een datum daarna. Heeft u geen identiteitsbewijs of is dit meer dan 5 jaar verlopen? En kunt u niet meer op tijd een nieuw identiteitsbewijs aanvragen? Dan kunt u iemand anders vragen om voor u te stemmen met een schriftelijke volmacht. Vraag dit digitaal aan of kom nar de balie op het gemeentehuis. U en de persoon die voor u gaat stemmen, vullen het formulier in. Lever het formulier uiterlijk vrijdag 17 november 2023 in bij de gemeente.

Mijn identiteitsbewijs is gestolen of kwijt. Wat nu?

Met een verklaring van vermissing, afgegeven door de gemeente, kunt u toch stemmen. Neem ook een pasje met uw foto mee. Bijvoorbeeld een gepersonaliseerde OV-chipkaart.

MACHTIGEN

Hoe kan ik stemmen als ik niet zelf naar het stembureau wil of kan?

U kunt iemand anders vragen om voor u te stemmen. Dit heet machtigen.

Hoe kan ik een andere kiezer machtigen?

U kunt op twee manieren iemand vragen om voor u te stemmen: via uw stempas of via een machtigingsformulier. Lees hoe u iemand machtigt om voor u te stemmen.

Ik wil iemand machtigen. Hoe geef ik een veilige kopie van mijn identiteitsbewijs mee?

Voor hoeveel mensen mag ik met een volmacht stemmen?

U mag per verkiezing voor maximaal 2 andere kiezers een stem bij volmacht uitbrengen. Dit kan alleen tegelijk met het uitbrengen van uw eigen stem.

MENSEN MET EEN BEPERKING

Wat is er geregeld voor mensen met een beperking?

Alle stembureaus zijn toegankelijk voor mensen met een beperking. Meer informatie hierover leest u op de website van de Rijksoverheid.

Ik heb een lichamelijke beperking. Mag iemand mij helpen bij het stemmen?

Ja, dat mag. Er mag iemand met u mee in het stemhokje om u te helpen.

Ik ben slechtziend. Hoe kan ik stemmen?

In elk stemlokaal hangt een extra grote lijst met de namen van de kandidaten en partijen waarop u kunt stemmen. En is er minstens 1 leesloep met verlichting beschikbaar.

Ik heb een (licht) verstandelijke beperking. Hoe kan ik stemmen?

Een medewerker van het stembureau mag uitleg geven, maar alleen buiten het stemhokje. In het stemhokje mag u niet geholpen worden. De animatie Hoe werkt stemmen legt op een duidelijke manier uit hoe stemmen werkt. U kunt er ook oefenen met stemmen.

TELLEN VAN DE STEMMEN

Wanneer worden de stemmen geteld?

Op 22 november 2023 om 21.00 uur sluit de stemming. Daarna starten de leden van de stembureaus met het tellen van de stemmen. U mag hiernaar komen kijken. De voorzitter van het stembureau zorgt ervoor dat het tellen goed verloopt.

Hoe werkt het met het vaststellen van de uitslagen?

• Na het sluiten van de stemlokalen op 22 november 2023 om 21.00 uur, worden alle stemmen geteld op kandidaatniveau. De leden van het stembureau tellen dan eerst het aantal toegelaten kiezers (de stempassen, kiezerspassen en volmachten). Daarna tellen ze de stembiljetten per kandidaat. Het stembureau legt de uitslag vast in een verslag. Dit heet een proces-verbaal. Let op: de uitslag die op basis van deze eerste telling bekend wordt gemaakt, is een voorlopige uitslag.
• Op donderdag 23 november 2023 houdt het gemeentelijk stembureau een openbare zitting. Daar worden alle processen-verbaal van de stembureaus in de gemeente gecontroleerd. Blijkt dat een proces-verbaal (tel)fouten bevat? Dan telt het gemeentelijk stembureau de stemmen geheel of gedeeltelijk opnieuw. Aan het einde van de zitting stelt het gemeentelijk stembureau de uitkomst van de verkiezingen binnen de gemeente vast.
• Het centraal stembureau voert een aantal controles uit. Als er nog fouten zijn overgebleven in een of meer processen-verbaal, geeft het centraal stembureau het gemeentelijk stembureau de opdracht om die fouten te corrigeren.
• Zo snel mogelijk stelt het centraal stembureau de definitieve uitslag van de verkiezing vast.

Mag ik aanwezig zijn bij het tellen van de stemmen?

Ja, dat mag. Het tellen van de stemmen is openbaar. Ook de media mogen aanwezig zijn bij het tellen van de stemmen.

Wat zijn de regels bij het tellen van de stemmen?

• Het tellen van de stemmen is openbaar. U bent welkom om te komen kijken. Ook de media mogen aanwezig zijn.
• Het tellen wordt uitsluitend verricht door leden van het stembureau en tellers die zijn benoemd of aangewezen door de gemeente.
• Denkt u dat er iets niet goed verloopt tijdens het tellen van de stemmen? Dan kunt u dat aangeven bij de voorzitter van het stembureau. Die maakt hiervan een aantekening in het proces-verbaal.
• U mag het telproces en de stembureauleden niet hinderen.
• U mag aantekeningen, foto’s en video’s maken.
• U mag een foto maken van het proces-verbaal met daarop de aantallen. Dit mag pas nadat het proces-verbaal is ondertekend door de leden van het stembureau. Er mogen geen foto’s worden gemaakt van de handtekeningen van de leden van het stembureau

Waar vind ik de uitslag van de verkiezingen?

De gemeente Oss publiceert de processen-verbaal van de stembureaus zo snel mogelijk na het afronden van de tellingen op deze website. Ook staat de uitslag op de website van de Kiesraad. En de uitslag wordt op de verkiezingsavond bekend gemaakt door het ANP.