Vluchtelingen langer in belastingkantoor

Laatst gewijzigd op: 16-02-2023

Het project om woningen te bouwen op de plek van het voormalige belastingkantoor neemt meer tijd in beslag dan gepland. Hierdoor is het niet nodig dat de vluchtelingen vóór 1 oktober 2023 verhuizen naar de nieuwe tijdelijke locatie op de hoek Macharenseweg-Spitsbergerweg. Het college van B en W verwacht om die reden dat de vluchtelingen nog zeker een jaar langer in het voormalige belastingkantoor blijven wonen.

Een van de redenen voor de vertraging bij Linck, het woningbouwproject aan de Raadhuislaan, is dat het project te kampen heeft met gewijzigde marktomstandigheden zoals de stijging van de bouwkosten die impact hebben op de haalbaarheid van het plan. Gemeente en gebiedsontwikkelaar AM zijn met elkaar in gesprek over de knelpunten en mogelijke oplossingen. Het is de verwachting dat het project hiermee minimaal een jaar vertraging oploopt.

Vlottrekken

Wethouder Sidney van den Bergh betreurt de ontstane situatie. “We weten allemaal dat de behoefte aan woningen erg groot is. Daarnaast is Linck een prachtig, ambitieus plan met een bijzondere uitstraling. Dat willen we natuurlijk graag realiseren. We werken er hard aan om het project ondanks de marktomstandigheden vlot te trekken.”

Dat het project aan de Raadhuislaan vertraging oploopt, betekent niet dat de voorbereidingen voor de verhuizing van de vluchtelingen nu wordt stopgezet. “Die voorbereidingen gaan gewoon door”, licht verantwoordelijk wethouder Thijs van Kessel toe. “Door de vertraging bij Linck krijgen we extra tijd. Voordat de mensen naar de nieuwe opvanglocatie kunnen verhuizen, moet er nog veel gedaan worden. Dat willen we graag zorgvuldig doen.” De verwachting is dat de vluchtelingen in ieder geval tot oktober 2024 in het voormalig pand van de Belastingdienst blijven wonen.

De omwonenden van zowel het oude belastingkantoor als de nieuwe opvanglocaties worden met een brief over de vertraging geïnformeerd.