Aanvraag Koninklijke onderscheiding Lintjesregen 2022

Laatst gewijzigd op: 29-04-2021

Dit jaar heeft de burgemeester 13 inwoners verrast om hun te vertellen dat zij Koninklijke onderscheiding ontvangen.

Wilt u iemand voordragen?

Er zijn in onze gemeente veel vrijwilligers die op een bijzondere manier maatschappelijk actief zijn en die misschien wel voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking komen. Het gaat dan om mensen die al jarenlang (minimaal 20 jaar) in één of meerdere (bestuurs)functie(s) actief zijn. Of om personen die al vele jaren bijzondere prestaties of inspanningen hebben geleverd die erg belangrijk zijn voor de maatschappij, zeker nu in deze bijzondere tijd.

Hoe werkt het?

  • Het is verstandig om eerst met de gemeente te overleggen of uw voordracht kans maakt. Neem daarvoor contact op met de kabinetschef van de gemeente Oss, mevrouw Anja Kleinpenning- Loosschilder, a.kleinpenning@oss.nl
  • Daarna kunt u op www.lintjes.nl het formulier invullen.
  • Nadat u iemand heeft voorgedragen gaat de kabinetschef op onderzoek uit.
  • Daarna stuurt de burgemeester een aanbeveling naar de Commissaris van de Koning die zijn aanbeveling doorstuurt naar het Kapittel in Den Haag. Deze instantie adviseert de Minister die uiteindelijk beslist of de aanvraag wel of niet wordt gehonoreerd. Een vrij lang traject dus.
  • Uw voordracht moet dan ook vóór vrijdag 11 juni 2020 bij de gemeente zijn ingediend.

Vragen?

Voor meer informatie over het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding kunt u contact opnemen met de kabinetschef van de gemeente Oss, mevr. Anja Kleinpenning- Loosschilder, a.kleinpenning@oss.nl

Klik hier om naar de enquête te gaan.