Eikenprocessierups komt weer voor!

Laatst gewijzigd op: 18-06-2020

In de komende maanden kunnen weer nesten van de eikenprocessierups in bomen voorkomen. Deze rups heeft veel haartjes, die overlast veroorzaken. Probeer niet in contact te komen met de rupsen

Ziet u een boom met de eikenprocessierups in het openbaar gebied, neem dan contact op met de gemeente via www.oss.nl/melding

Eikenprocessierups

In deze periode tot en met augustus kan de eikenprocessierups overlast veroorzaken. De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder. Ze legt haar eitjes in eikenbomen. Meer informatie over de eikenprocessierups op de website van de vlinderstichting.

Overlast

De brandharen van de rups zorgen voor de overlast. Na direct of indirect contact met de brandharen, kunnen klachten aan de huid ontstaan en aan ogen of luchtwegen. Deze klachten verdwijnen in de meeste gevallen spontaan na enkele dagen of weken. Klachten zijn bijvoorbeeld rode ogen, braken of koorts. Als de klachten erg hevig zijn of wanneer ze niet snel overgaan, neem dan contact op met de huisarts. Meer informatie op op de website van de GGD.

Problemen voorkomen

Probeer direct contact met rupsen, vrijgekomen brandharen en lege nesten zoveel mogelijk te vermijden. Als u een natuurgebied bezoekt, zorg dan voor een goede bedekking van de hals, armen en benen en ga niet op de grond zitten.   

Bestrijden van de rups

De gemeente bestrijdt rupsen langs doorgaande wegen en fietspaden en op plaatsen waar veel mensen komen. We kiezen voor het bestrijden van de rups door het spuiten met een biologisch middel. Soms kan dit middel een allergische reactie veroorzaken, dus blijf bij uitvoering uit de buurt. Het spuiten gebeurt meestal in de late avonduren. In bos- en natuurgebieden bestrijden we de nesten van de eikenprocessierups niet. Als u in uw eigen tuin eikenprocessierupsen heeft, ga dan niet zelf de rupsen bestrijden. Huur een deskundig bedrijf in.

Gebruik géén folie tegen eikenprocessierups!

We zien dat steeds meer bewoners bomen omwikkelen met folie om de eikenprocessierups te bestrijden. Dit heeft geen nut. Het is zelfs gevaarlijk voor vogels en andere dieren. En het maakt het lastig nesten van de rups op te ruimen. Lees hier waarom folie niet helpt tegen de eikenprocessierups.

Melden

Heeft u een nest van de eikenprocessierups in het openbaar gebied gezien? Meld dit dan via www.oss.nl/melding  

Klik hier om naar de enquête te gaan.