Eikenprocessierups komt weer voor!

Laatst gewijzigd op: 31-05-2021

In de zomermaanden kunnen weer nesten van de eikenprocessierups in bomen voorkomen. Deze rups heeft veel haartjes, die overlast veroorzaken. Probeer niet in contact te komen met de rupsen. Ziet u een boom met de eikenprocessierups in het openbaar gebied, neem dan contact op met de gemeente.

Melden

Als u een nest van de eikenprocessierups ziet in de openbare ruimte, maak digitaal een melding.

Eikenprocessierups  

In deze periode tot en met augustus kan de eikenprocessierups overlast veroorzaken. De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder. Ze legt haar eitjes in eikenbomen. Meer informatie over de eikenprocessierups op www.vlinderstichting.nl

Overlast

De brandharen van de rups zorgen voor de overlast. Na direct of indirect contact met de brandharen, kunnen klachten aan de huid ontstaan aan ogen of luchtwegen. Deze klachten verdwijnen in de meeste gevallen spontaan na enkele dagen of weken. Klachten zijn bijvoorbeeld rode ogen, braken of koorts. Als de klachten erg hevig zijn of wanneer ze niet snel overgaan, neem contact op met de huisarts. Meer informatie op www.ggd.nl

Problemen voorkomen

Probeer direct contact met rupsen, vrijgekomen brandharen en lege nesten zoveel mogelijk te vermijden. Als u een natuurgebied bezoekt, zorg dan voor een goede bedekking van de hals, armen en benen en ga niet op de grond zitten.

Bestrijden van de rups

De gemeente bestrijdt rupsen langs doorgaande wegen en fietspaden en op plaatsen waar veel mensen komen. We kiezen voor het bestrijden van de rups door het spuiten met een biologisch middel. Soms kan dit middel een allergische reactie veroorzaken, dus blijf uit de buurt. In bos- en natuurgebieden bestrijden we de nesten van de eikenprocessierups niet. Als u in uw eigen tuin eikenprocessierupsen heeft, ga dan niet zelf de rupsen bestrijden. Huur een deskundig bedrijf.

Klik hier om naar de enquĂȘte te gaan.