Geldlening energiezuinige sportaccommodaties

Laatst gewijzigd op: 26-08-2020

De gemeente Oss wil sportverenigingen stimuleren om hun accommodaties energiezuiniger en duurzaam te maken. Daarom kunnen sportverenigingen vanaf 1 juli een geldlening afsluiten bij de gemeente.

Gemeentelijke regeling

De gemeentelijke regeling sluit inhoudelijk aan op de landelijke subsidieregeling Energiebesparing en Duurzame energie Sportaccommodaties (EDS). Sportverenigingen en –stichtingen kunnen een geldlening aanvragen van maximaal €50.000 en voor maximaal 50% van de investeringskosten (materiaal- en arbeidskosten). In combinatie met de landelijke subsidieregeling kunt u de investering op een aantrekkelijke manier financieren. De resterende investeringskosten moet u met eigen initiatieven regelen via leden, sponsors of crowdfunding.

Gemeente Oss energie neutraal

De gemeente Oss heeft de ambitie om in 2050 een energie neutrale gemeente te zijn.
Om dat te bereiken hebben we de hulp nodig van onze inwoners, bedrijfsleven en partners zoals de sportverenigingen. We willen bereiken dat binnen 5 jaar tenminste 25 sportaccommodaties energiezuiniger zijn. De regelingen kunnen samen een sterke impuls geven aan het verduurzamen van de sport.

Klik hier om naar de enquête te gaan.