Onafhankelijk onderzoek naar de hulp aan Arie den Dekker

Laatst gewijzigd op: 29-07-2020

Er komt een onderzoek naar de zorg en hulp rond Arie den Dekker. De driehoek van Openbaar Ministerie, politie en gemeente Oss geeft een opdracht aan een onafhankelijke partij. Dat zei burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans daags na de tragische dood van Den Dekker.

‘Ook wij zijn geschokt door wat er is gebeurd.’ Daarmee begon de Osse Burgemeester haar statement en vervolgde:  ‘Een bestuurder moet open en transparant handelen’. ‘Ik vind dat ook mijn handelen dieper onderzocht moet worden dan het beantwoorden van vragen door de pers en de gemeenteraad. Ik vind dat de familie, maar ook de burgers van Oss recht hebben op openheid van zaken.’ 

Veel nieuwsmedia hadden vragen gesteld naar aanleiding van de dood van Arie den Dekker. Zij waren uitgenodigd in het Osse gemeentehuis. De burgemeester begon haar statement met stilstaan bij de tragische dood. ‘Er zijn veel vragen over wat er gebeurd is in Oss en hoe het heeft kunnen gebeuren. We zijn allemaal ontdaan. Ik heb vanochtend met de broer van de heer Den Dekker gesproken. Het is een drama voor iedereen. Hier zijn alleen maar verliezers.’

‘Er zijn medewerkers, die het drama hebben zien gebeuren en die de eerste hulp hebben geboden. Vele collega’s hebben intensief contact gehad met de heer Den Dekker. Ook ik heb meermalen met hem gesproken. In het filmpje van gisteravond heb ik proberen aan te geven, dat we geschokt zijn, dat we terugkijken op een zeer intensieve relatie en dat kosten noch moeite gespaard zijn om hulp te bieden. Dat filmpje was onhandig geformuleerd. Ook wij zijn gefrustreerd, dat we er ondanks de hulp niet in geslaagd zijn om hem de goede hulp te bieden.’  

Grenzen aan wat we kunnen doen

De burgemeester benadrukte de lange voorgeschiedenis en dat ze altijd weinig informatie heeft willen geven over de persoonlijke situatie van een van de inwoners. ‘Gelijke behandeling is ons uitgangspunt: dat wil zeggen, dat we voor iedereen kijken hoe we iemand verder kunnen helpen, dat we maatwerk verrichten. Maar ook dat er grenzen zijn aan wat we kunnen doen! Als iemand vanwege grote woonoverlast en het compleet uitleven van een woning door de politie uit zijn huis moet worden gehaald op bevel van een rechter, is het niet makkelijk om iemand terug te plaatsen in een woning of een wijk. Dan is er eerst een zorgtraject nodig. Dat bieden we aan, we regelen zelfs tijdelijk onderdak in een slooppand en opvang voor de honden. Ik kreeg mailtjes door oud-buurtgenoten, die het niet konden verteren dat ik hem een vrijstaand huis ter beschikking stelde.’ Ze stelde dat de gemeente iemand wel zorg blijft aanbieden zelfs als iemand heel ver gaat. ‘We kunnen alleen niet iemand die dreigt een voorkeursbehandeling geven en een huis aanbieden.’

‘In dit traject van jaren heeft Dhr. Den Dekker bij herhaling gedreigd zichzelf iets aan te doen. We hebben dit altijd serieus genomen. We hebben keer op keer naar eer en geweten alle opties besproken en geprobeerd zuiver en met respect te handelen: voor zijn individueel welzijn én het algemeen belang.’  

De burgemeester sloot af met de aankondiging van een onafhankelijk onderzoek en een woord voor de nabestaanden: ‘Onze gedachten gaan uit naar zijn familie, huisgenoot en vrienden.’

Klik hier om naar de enquête te gaan.