De aanslag gemeentelijke- en waterschapsbelastingen komt er aan

Laatst gewijzigd op: 18-01-2024

In februari 2024 ontvangt u de jaarlijkse aanslag gemeentelijke- en/of waterschapsbelastingen. Per post in uw brievenbus of digitaal in uw berichtenbox als u zich heeft aangemeld voor MijnOverheid. U ontvangt deze aanslag in opdracht van de gemeente van Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB).

BSOB

De BSOB zorgt ervoor dat iedereen die belasting moet betalen (belastingplichtigen) een aanslagbiljet krijgt en betaalt. Voor sommige belastingen hebben we een WOZ-waarde nodig. Deze bepalen wij ook. We zetten zoveel mogelijk belastingen van de gemeente op één aanslagbiljet. Zo weet u direct hoeveel belasting u voor het hele jaar moet betalen. Met uw belastinggeld draagt u bij aan de veiligheid, de leefbaarheid en de voorzieningen in uw gemeente.

Welke informatie vindt u op de aanslag?

Op de aanslag ziet u de bedragen voor de verschillende belastingsoorten zoals bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing. U krijgt ook informatie over hoe u kunt betalen, kwijtschelding kunt aanvragen of bezwaar maken.

WOZ-waarde vaststellen

Voor sommige belastingen (zoals bijvoorbeeld de onroerendezaakbelasting, waterschapsbelasting en eigenwoningforfait) hebben we een WOZ-waarde nodig. Deze bepalen wij ook. Onze taxateurs werken met computer-modellen. De computer analyseert de gegevens en huizenprijzen, de taxateur kijkt dit na en stelt vervolgens de WOZ-waarde vast. Bekijk de video over de WOZ-waarde.

Vragen over de WOZ-waarde?

Bel met uw taxateur via 088-551 0000. Wij luisteren graag naar u. Uw taxateur geeft antwoord op al uw vragen over de WOZ en geeft u graag meer uitleg over bijvoorbeeld het taxatieverslag. Deze vindt u op de Digitale Balie op de website BS-OB. Hierin leest u hoe we de WOZ-waarde van uw woning of pand hebben berekend. Klopt er iets niet of is de WOZ-waarde onjuist? Dan passen wij dit direct en gratis aan.

Bent u het niet eens met uw aanslag?

Bijvoorbeeld met de WOZ-waarde of als een van de aanslagregels niet klopt? Maak dan kosteloos en eenvoudig bezwaar. Scan uw unieke QR-code op uw aanslagbiljet. De QR-code is gekoppeld aan uw gegevens, zodat bezwaar maken binnen enkele minuten geregeld is. Het is ook mogelijk om bezwaar te maken via de Digitale Balie op onze website BS-OB of per post.

Meer informatie

Kijk op de website BSOB. Ook vindt u daar de Digitale Balie, waar u veel zaken zelf kunt regelen. Komt u er niet uit? Bel ons via 088 – 551 0000.

plaatje lego huisje