Duurzame toekomst voor oudste bedrijventerrein van Oss

Laatst gewijzigd op: 22-05-2023

Bedrijventerrein Moleneind is het oudste bedrijventerrein in de stad Oss. Al een eeuw lang een belangrijk knooppunt van bedrijvigheid en werkgelegenheid. Om dat voor de toekomst te behouden, stimuleren provincie en gemeente verduurzaming van het bedrijventerrein. Daarvoor tekenden gedeputeerde Erik Ronnes en wethouder Frank den Brok op woensdag 17 mei 2023.

Grote oogst

Moleneind is één van de dertien bedrijventerreinen in Noord-Brabant dat valt onder het provinciale project ‘Grote Oogst’ om bestaande bedrijventerreinen toekomstbestendig te verbeteren. Met een bijdrage van een half miljoen euro van provincie en gemeente komt er voor Moleneind een plan van aanpak met de focus op energietransitie, klimaatadaptatie en circulaite economie. Ook de bedrijven op Moleneind dragen financieel bij aan het plan. Zo kijken we naar de mogelijkheden voor onderzoek naar een gezamenlijk energiesysteem en krijgt het industrieterrein een groene wandelroute.

Wethouder Frank den Brok:

‘Bedrijven op Moleneind spelen een grote rol in de verduurzaming van hun bedrijverterrein. Juist door dit samen te doen met provincie en gemeente slaan we een flinke slag. Mooi dat dit project start in het jaar dat we 100 jaar Pharma in Oss vieren, ooit begonnen op Moleneind.’

Vraag groter dan aanbod

De vraag naar bedrijventerrein is in Noordoost Brabant groter dan het aanbod. Uitgifte van nieuwe bedrijventerreinen als Heesch-West lost dat probleem maar gedeeltelijk op. Een project als Grote Oogst speelt hier een rol: bestaande bedrijventerreinen duurzaam verbeteren voor de toekomst maakt het aantrekkelijk voor bedrijven om te blijven en voor anderen om een plek op een bestaand terrein te omarmen. Bedrijven op Moleneind zijn enthousiast over de plannen:

Erik Meerwaldt, manager Pivot Park:

‘Dit initiatief van provincie en gemeente brengt bedrijven van Moleneind bij elkaar. Mooi om dat hier vandaag te zien. Juist door die steun en met elkaar kunnen we dit bedrijventerrein stap voor stap verduurzamen.’

Ook ondernemersvereniging VNO-NCW Oss was aanwezig. Als kennispartner kijken zij in Grote Oogst mee om ontwikkelingen op te halen en te delen met andere bedrijventerreinen. En andersom brengen zij inzichten van elders naar Moleneind.

Energieverbruik

De provincie Noord-Brabant gaf in 2021 het startschot voor het project Grote Oogst. Er zijn 13 terreinen uit onderzoek naar voren gekomen vanwege de grote gecombineerde opgave die er ligt én de kansen die dit met zich meebrengt. Zo zijn de geselecteerde terreinen samen goed voor 65 procent van het energieverbruik op Brabantse bedrijventerreinen.

Erik Meerwaldt, manager Pivot Park:

‘Dit initiatief van provincie en gemeente brengt bedrijven van Moleneind bij elkaar. Mooi om dat hier vandaag te zien. Juist door die steun en met elkaar kunnen we dit bedrijventerrein stap voor stap verduurzamen.’