Strategienota Economie Oss 2021-2025

Laatst gewijzigd op: 11-07-2022

Op 16 december 2021 stelde de gemeenteraad de Strategienota Economie Oss 2021-2025 vast. De strategienota vervangt de beleidsvisie Economische ambities 2014 - 2020 Samen vernieuwen.

Samen met onze partners ontwikkelen we Oss de komende jaren tot een moderne maakstad en maken we werk van duurzame innovatie en toekomstbestendige werkgelegenheid.

Dat doen we met zes ambities:

  • Stimuleren ondernemerschap
  • Uitbouwen economische ecosystemen
  • Inzetten op toekomstbestendige arbeidsmarkt en talent
  • Stimuleren duurzaam en toekomstbestendig ondernemen
  • Ruimte maken voor ondernemen
  • Profileren van Oss als moderne maakstad

Frank den Brok, wethouder economie

‘Een belangrijke basisvoorwaarde voor de welvaart en het welzijn van onze inwoners is Werk en Inkomen. Duurzame innovatie en toekomstbestendige werkgelegenheid dragen direct hieraan bij. Deze thema’s zijn daarom leidend in onze strategie om Oss te ontwikkelen tot een moderne maakstad. Dat doen we met zes ambities, die we samen met onze ondernemers en partners najagen met een uitvoeringsplan. Zo ondersteunen we onze ondernemers bij hun uitdagingen als digitalisering, energietransitie, circulariteit en sociaal ondernemerschap. En bereiden we onze bedrijven en jongeren voor op hun banen van de toekomst. We pakken nieuwe thema’s vol energie op, maar we zetten de succesvolle aanpak van de voorgaande jaren ook voort. Met dit verschil… Nu de (lange termijn) effecten van de coronacrisis zich nog niet laten voorspellen, zetten we enkele extra tandjes bij voor onze ondernemers en inwoners.’

Wobine Buijs-Glaudemans, burgemeester

‘Tien jaar geleden was er een grote economische crisis in Oss. Nu worden alle vaccins vanuit Oss verspreid door onze gespecialiseerde farmaketen. In Oss weten we als geen ander dat we samen met bedrijven moeten optrekken voor een brede welvaart.’

De gemeente Oss zet zich in voor alle ondernemers

Voor enkele ondernemersgroepen heeft Oss een aparte beleidsvisie:

- Agrarische Visie Oss voor ondernemers in de agrarische sector
- Visie Verbinden en Vertellen voor ondernemers in recreatie en toerisme
- Koers Stadshart voor centrumondernemers in de stad Oss.

Deze Economische Strategienota is aanvullend op deze visies. In de uitvoering van deze Strategienota Economie nemen wij agrarische, recreatieve/toeristische en centrumondernemers uitdrukkelijk mee.