Ontwikkeling bedrijvigheid en banen tussen 2013 en 2022

Laatst gewijzigd op: 06-11-2023

Onderzoek & Statistiek van de gemeente Oss heeft de economische ontwikkelingen tussen 2013 en 2022 in beeld gebracht.

Alle cijfers en grafieken van dit onderzoek staan op de webpagina Statistiek. In dit artikel een samenvatting van de belangrijkste uitkomsten.

Toename bedrijvigheid (+74% sinds 2013)

Het aantal bedrijven in Oss blijft groeien. In 2013 telde Oss 5.500 bedrijven, nu zijn dat er 4.000 méér. Dat is een stijging van 74 procent. Het aantal ZZP-ers (zelfstandig ondernemer zonder personeel) is in 10 jaar meer dan verdubbeld, van ruim 3.000 naar 6.500. Dat is tweederde deel van alle bedrijven in de gemeente Oss. In 2013 was dat iets meer dan de helft.

Werkgelegenheid groeit met 22%

Meer bedrijvigheid betekent ook meer werkgelegenheid. Het aantal banen in de gemeente Oss nam tussen 2013 en 2022 toe van 37.388 naar 45.726. Die stijging van 22% is minder groot dan de groei van het aantal bedrijven. Het gemiddeld aantal banen per bedrijf nam af van 6,8 in 2013 naar gemiddeld 4,8 in 2022. Oorzaak hiervan is dat het aantal bedrijven met één baan sterk is toegenomen.

Meer werk in bouw, handel en gezondheidszorg

Het aantal banen nam het meest toe in de bouw (+1.846 banen; +53%), groot- en detailhandel (+1.446 banen; +21%) en de gezondheidssector (+1.421 banen; +34%). Ook in de dienstverlenende sectoren nam het aantal banen flink toe: Advies en Onderzoek (+714 banen; +31%) en Overige zakelijke dienstverlening (+964 banen; +87%).

Groei van typische ZZP-sectoren

Vooral in de dienstverlening en bouw werken veel ZZP-ers. In de dienstensector is dat 85% van alle bedrijven, in de bouw 84%. De werkgelegenheid steeg bij in de ZZP-sectoren ook meer dan gemiddeld. In de horeca is het aandeel ZZP-ers het laagst (35%). In die sector steeg de werkgelegenheid in de afgelopen 10 jaar met 170 banen (+14%; dus minder dan gemiddeld).

Industriesector blijft grootste

Met ruim 9.500 banen blijft de industriesector de grootste werkgever in de gemeente Oss. Dat zijn 667 banen meer dan in 2013 (+7,5%). Door de coronacrisis daalde het aantal banen in deze sector van 9.713 in april 2020 naar 9.509 in 2021 (-2%). Sinds 2022 is er weer een toename van de werkgelegenheid in de industriesector, maar het aantal banen is nog niet terug op het peil van vóór de coronatijd.