Derde peiling ondernemers

Laatst gewijzigd op: 04-01-2021

In september is de derde ondernemerspeiling gehouden over de gevolgen van de coronacrisis.

Deze online vragenlijst is door 230 ondernemers ingevuld. Dat zijn er meer dan bij de peiling in juni. Toen vulden 196 ondernemers de vragenlijst in.

Meer zorgen

Na een daling in juni 2020 maken meer ondernemers zich nu zorgen over de gevolgen van de coronacrisis voor hun bedrijf. Dat is nu 62%, tegen 52% in juni en 68% in mei. Van de ondernemers die meededen aan de enquête maakt 60% zich bovendien meer zorgen dan een maand geleden. De meeste zorgen zijn nog steeds bij horeca, recreatie en toerisme.

Problemen met financiën, personeel en investeringen

Ondernemers hebben of verwachten financiële, personele en investeringsproblemen. Ruim de helft schat de financiële gevolgen nu negatiever in dan een maand geleden (51%). Ook verwachten ondernemers dat de financiële schade hoger is (nu 16%, dat was 11% in mei en 7% in juni).
Corona heeft ook nog steeds invloed op investeringen en leidt tot uitstel van investeringsplannen (54%). Bij 41% heeft de coronacrisis negatieve invloed op de werkgelegenheid. Bij ruim de helft (52%) is dit niet het geval. Deze cijfers zijn ongeveer gelijk aan de vorige meting. Van de ondernemers die meededen aan de enquête heeft 36% meer medewerkers dan werk; 23% neemt juist mensen aan.

Minder steunregelingen aangevraagd

Van de ondernemers maakt 45% gebruik van een steunregeling. Dat is nu minder dan in mei en juni. Toen had 75% een of meer regelingen aangevraagd. Als reden geven ondernemers aan dat ze er niet voor in aanmerking komen. Van de ondernemers leent 8% geld vanwege de coronacrisis; 80% doet dat niet.

Vierde peiling

Om de ontwikkelingen onder bedrijven in Oss te blijven volgen, komt er een vierde ondernemerspeiling. Wanneer dat is, hangt af van de nieuwe maatregelen die het kabinet op dinsdag 13 oktober presenteert en andere ontwikkelingen rondom de coronacrisis.

Meer informatie