Samenwerken voor energiebesparing bij bedrijven

Laatst gewijzigd op: 08-05-2020

Volgens de Energiebesparingsplicht moeten bedrijven maatregelen treffen om energie te besparen. De gemeente Oss controleert of zij dat werkelijk doen.

Bedrijven hiermee helpen heeft daarbij de voorkeur boven handhaven. Aan het woord: Dennis van der Linden van de afdeling Handhaving, toezicht en vergunningen, en Ruud Megens van de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN).

Al enkele jaren zijn bedrijven verplicht om energiemaatregelen te treffen als ze meer dan 50.000 kWh stroom of 25.000 m3 gas gebruiken. De gemeente heeft hier vanwege andere prioriteiten eerst niet op gehandhaafd. Daarnaast wachten veel bedrijven af, om te zien wat anderen doen. Omdat duurzaamheid steeds belangrijker wordt, besloot de gemeente Oss om een stap te zetten door bedrijven actief te gaan begeleiden.

Lees verder op de website van Duurzaam Oss