Informatie over coronavirus voor ondernemers

Laatst gewijzigd op: 14-10-2020

Het coronavirus heeft grote gevolgen voor het bedrijfsleven van de gemeente Oss. Op deze pagina vindt u een overzicht van zaken waar u rekening mee kunt houden en van instanties waar u terecht kunt voor informatie, advies, en financiële steun. Ook Osse ondernemersorganisaties zoals De kracht van Oss, Osse Industriële Kring, TIBO en Centrummanagement Oss zijn bereid om met u mee te denken over oplossingen.

Osse ondernemers uiten zorgen over gevolgen coronacrisis

Om een beeld te krijgen van de gevolgen van de coronacrisis voor de Osse economie heeft de gemeente Oss in mei 2020 een eerste enquête (nulmeting) gehouden onder de Osse ondernemers. Eind september heeft de derde enquête plaats gevonden.

Wilt u uw ervaringen met ons delen, een vraag stellen en/of de enquête via de mail ontvangen? Stuur een mail naar ondernemerszaken@oss.nl

Vragen of tips?

Wij adviseren u om de websites van de Rijksoverheid en van gemeente Oss in de gaten voor de laatste ontwikkelingen. Ook is het handig om het Coronavirus: wegwijzer voor ondernemers te checken.

Let op!

Er zijn bedrijven die zich presenteren als overheidsinstantie, en die aanbieden om tegen betaling je aanvraag te regelen. Aanvragen bij bijvoorbeeld RVO, UWV en je gemeente kun je gewoon zelf doen. Aanvragen kosten geen geld.

Onderwerpen

Tozo: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Tozo is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. Bent u zelfstandig ondernemer of zzp’er? En hebt u door het coronavirus financiële problemen gekregen? Dan kunt u misschien Tozo aanvragen. Er zijn twee soorten Tozo: uitkering voor levensonderhoud en lening bedrijfskapitaal. Hier vindt u meer informatie over de Tozo en hoe/of u deze kunt aanvragen.

Tegemoetkoming vaste lasten MKB en ZZP (TVL)

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), de regeling die sinds 1 juni in de plaats is gekomen voor de TOGS, is bestemd voor MKB-bedrijven die meer dan 30 procent van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Deze bedrijven kunnen compensatie krijgen voor een deel van de vaste lasten, zoals huur, onderhoud, verzekeringen en leasecontracten. Deze tegemoetkoming wordt met negen maanden verlengd en gaat per 1 oktober omhoog van maximaal 50.000 euro per drie maanden naar maximaal 90.000 euro per drie maanden.

Vanaf 1 januari worden de voorwaarden voor de TVL aangescherpt door de omzetdervingsgrens te verhogen naar 40 procent. Vanaf 1 april tot en met 30 juni wordt de grens op 45 procent gesteld. De overige voorwaarden voor de TVL blijven ongewijzigd. Zo blijft het percentage van de vaste kosten dat de TVL vergoedt 50 procent.

Bekijk de instructiefilm voor het aanvragen van TVL

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW 2.0)

U vindt alle (nieuwe) voorwaarden terug op de website van UWV.

De looncompensatieregeling NOW wordt verlengd tot 1 juli 2021. Voor de periode van 1 oktober tot 1 januari blijft de toegangsdrempel staan op minimaal 20 procent omzetverlies, daarna wordt dit verhoogd naar 30 procent.

Bij volledig omzetverlies wordt vanaf 1 oktober 80 procent van de loonkosten vergoed, vanaf 1 januari daalt dit naar 70 procent en vanaf 1 april naar 60 procent. De 10 procent daling vanaf 1 oktober (devergoeding is nu nog 90 procent) gaat naar een pot voor scholing en van-werk-naar-werk-trajecten voor werknemers. Het maximaal te vergoeden loon per werknemer blijft tot 1 april maximaal tweemaal het dagloon, wat neerkomt op 9.538 euro per maand. Na 1 april gaat dit naar maximaal één keer het dagloon.

De strafkorting in de NOW bij ontslag van twintig of meer werknemers verdwijnt. Bij daling van de loonsom, bijvoorbeeld door natuurlijk verloop in het personeelsbestand, door ontslag of door een vrijwillig loonoffer van werknemers, worden voorschotten niet gekort als de loonsom met maximaal 10 procent lager uitkomt, waardoor de subsidie in dat geval iets hoger uitvalt. Het vrijstellingspercentage voor de loonsom loopt op naar 15 procent vanaf 1 januari tot 20 procent vanaf 1 april.

Betalingsregelingen/uitstel van betalingen facturen afkomstig van gemeente Oss

Bedrijven, instellingen, verenigingen en andere maatschappelijke organisaties krijgen uitstel van betalingen voor facturen afkomstig van de gemeente Oss. Dit betekent in het kort:

  • Voor alle rekeningen die gemeente Oss op dit moment verstuurd heeft naar bedrijven, inwoners, verenigingen en maatschappelijke organisaties geldt een uitstel van betaling. Dit uitstel van betaling is tot 1 september 2020.
  • Voor nieuwe rekeningen, geldt een standaard betalingstermijn van 90 dagen in plaats van 30 dagen.
  • Gemeente Oss zal er alles aan doen om facturen die zij van bedrijven hebben ontvangen zo snel mogelijk te betalen, in elk geval binnen 15 dagen.

Uitstel gemeentelijke belastingen

Tot 1 september 2020 verstuurt de belasting Samenwerking Oost Brabant (BSOB)geen aanmaningen en dwangbevelen. Vanaf juni gaat BSOB wel weer nieuwe aanslagbiljetten versturen. Voor meer informatie kijk op de vraag- en antwoordpagina op de website BSOB over het coronavirus of bel naar 088-5510000.

Talentencampus #OssVerbindt

Talentencampus Oss is gestart met het platform #OssVerbindt. Met dit platform willen zij vraag en aanbod bij elkaar brengen zodat we gebruik kunnen maken van elkaars materialen, dienstverlening en/of kennis. Heeft u (als ZZP’er of bedrijf) hulp nodig of kunt u juist iets betekenen voor de ander? Gebruik dan dit forum. Ook is in samenwerking met de gemeente Oss is een deel van de website gewijd aan positief nieuws over Oss in Coronatijd. Welke creatieve initiatieven zijn er de afgelopen periode gelanceerd en wat doet de Osse maatschappij om elkaar te helpen. Meer informatie op https://www.talentencampusoss.nl/coronavirus/ Voor vragen en/of opmerkingen mail naar info@talentencampusoss.nl.

Belasting (Belastingdienst)

Belasting (Belastingdienst)
Om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers te verzachten, heeft de Belastingdienst extra maatregelen genomen. Een aantal maatregelen zijn per 1 juni verlengd. Bijvoorbeeld:
• Uitstel van betaling.
• Versoepeling urencriterium.
• Premiedifferentiatie WW: termijn voor schriftelijke vastlegging arbeidscontract verlengd (tot 1 juli).
• Verwachte aanpassing herziening lage WW-premie voor vaste werknemers die meer dan 30% hebben overgewerkt.
Overige maatregelen en meer informatie kunt u vinden op de website van de Belastingdienst.

Borgstelling en garantieregelingen

Een aantal maatregelen die liquiditeitsproblemen als gevolg van de Corona-crisis bij bedrijven moeten voorkomen, wordt verlengd. Zo loopt de verruiming van de Borgstelling MKB (BMKB-C) voor bedrijven die door de gevolgen van het Coronavirus worden geraakt en daardoor in liquiditeitsproblemen komen, door tot 1 april 2021.

De Corona-module in de regeling Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-C) en de regeling Klein Krediet Corona (KKC) loopt minder lang door, namelijk tot en met 31 december 2020, gelijk aan de horizon van het tijdelijk staatssteunkader van de Europese Commissie.

De resterende middelen uit de subsidie aan Qredits uit het eerste noodpakket worden ingezet voor aanvullend uitstel van de aflossingsverplichting met rentekorting van zes maanden voor ondernemers in het bestaande klantenbestand voor wie dit noodzakelijk is.

Maatregelen banken

Een aantal banken heeft laten weten dat ze klanten die geraakt worden door de maatregelen tegen COVID-19 tegemoet komen. Dit doen ze bijvoorbeeld mogelijkheid tot uitstel van op aflossing van leningen te geven. Kijk op de website van uw bank welke steunmaatregelen voor u gelden.

Verdere nuttige informatie

Uw bedrijf heeft financiële problemen als gevolg van het coronavirus

Hoe gaat u om met mogelijke gezondheidsrisico’s voor uw werknemers?

Neem maatregelen tegen verspreiding van het virus op de werkvloer. Meer informatie, tips en adviezen kunt u vinden in de handreiking van VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN. Laat uw werknemers zoveel mogelijk thuiswerken. Alleen werknemers in zogenoemde cruciale beroepen of vitale processen, met werkzaamheden die niet thuis kunnen worden uitgevoerd, moeten komen werken. Voor de kinderen van deze beroepsgroepen is speciale school- en kinderopvangbegeleiding geregeld. Neem direct contact op met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) als u twijfelt over specifieke situaties.

Communicatiemiddelen van de Rijksoverheid

Informatiepunten voor specifieke bedrijfssectoren

Klik hier om naar de enquête te gaan.