Informatie over coronavirus voor ondernemers

Laatst gewijzigd op: 24-02-2021

Het coronavirus heeft grote gevolgen voor het bedrijfsleven van de gemeente Oss. Op deze pagina vindt u een overzicht van zaken waar u rekening mee kunt houden en van instanties waar u terecht kunt voor informatie, advies, en financiële steun. Ook Osse ondernemersorganisaties zoals De kracht van Oss, Osse Industriële Kring, TIBO en Centrummanagement Oss zijn bereid om met u mee te denken over oplossingen.

Vragen of tips?

Wij adviseren u om de websites van de Rijksoverheid en van gemeente Oss in de gaten voor de laatste ontwikkelingen. Ook is het handig om het Coronavirus: wegwijzer voor ondernemers te checken. Of de routewijzer van de Kamer van Koophandel in te vullen, als je als ondernemer in zwaar weer zit en je wilt weten hoe je hier uit kunt komen.

Let op!

Er zijn bedrijven die zich presenteren als overheidsinstantie, en die aanbieden om tegen betaling je aanvraag te regelen. Aanvragen bij bijvoorbeeld RVO, UWV en je gemeente kun je gewoon zelf doen. Aanvragen kosten geen geld.

Maatregelen

Tozo: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Tozo is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. Bent u zelfstandig ondernemer of zzp’er? En hebt u door het coronavirus financiële problemen gekregen? Dan kunt u misschien Tozo aanvragen. Er zijn twee soorten Tozo: uitkering voor levensonderhoud en lening bedrijfskapitaal. Hier vindt u meer informatie over de Tozo en hoe/of u deze kunt aanvragen.

Terug naar boven

Tegemoetkoming vaste lasten MKB en ZZP (TVL)

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), de regeling die sinds 1 juni in de plaats is gekomen voor de TOGS, is bestemd voor MKB-bedrijven die meer dan 30 procent van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Deze bedrijven kunnen compensatie krijgen voor een deel van de vaste lasten, zoals huur, onderhoud, verzekeringen en leasecontracten. Deze tegemoetkoming wordt met negen maanden verlengd en gaat per 1 oktober omhoog van maximaal 50.000 euro per drie maanden naar maximaal 90.000 euro per drie maanden.

De TVL 1 regeling is inmiddels gesloten en kun je niet meer aanvragen. De TVL regeling is verlengd en geldt van 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021. De verlengde TVL regeling is opgedeeld in 3 periodes van 3 maanden. Bedrijven die aan de voorwaarden van de TVL voldoen, moeten voor iedere periode een nieuwe aanvraag doen bij RVO.nl

Terug naar boven
  • 1e kwartaal 2021: 1 januari tot en met 31 maart 2021.
  • 2e kwartaal 2021: 1 april tot en met 30 juni 2021.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW 2.0)

U vindt alle (nieuwe) voorwaarden terug op de website van UWV.

De looncompensatieregeling NOW wordt verlengd tot 1 juli 2021. Voor de periode van 1 oktober tot 1 januari blijft de toegangsdrempel staan op minimaal 20 procent omzetverlies, daarna wordt dit verhoogd naar 30 procent.

Bij volledig omzetverlies wordt vanaf 1 oktober 80 procent van de loonkosten vergoed, vanaf 1 januari daalt dit naar 70 procent en vanaf 1 april naar 60 procent. De 10 procent daling vanaf 1 oktober (devergoeding is nu nog 90 procent) gaat naar een pot voor scholing en van-werk-naar-werk-trajecten voor werknemers. Het maximaal te vergoeden loon per werknemer blijft tot 1 april maximaal tweemaal het dagloon, wat neerkomt op 9.538 euro per maand. Na 1 april gaat dit naar maximaal één keer het dagloon.

De strafkorting in de NOW bij ontslag van twintig of meer werknemers verdwijnt. Bij daling van de loonsom, bijvoorbeeld door natuurlijk verloop in het personeelsbestand, door ontslag of door een vrijwillig loonoffer van werknemers, worden voorschotten niet gekort als de loonsom met maximaal 10 procent lager uitkomt, waardoor de subsidie in dat geval iets hoger uitvalt. Het vrijstellingspercentage voor de loonsom loopt op naar 15 procent vanaf 1 januari tot 20 procent vanaf 1 april.

Terug naar boven

Time-Out-Arrangement (TOA)

Het Time-Out-Arrangement (TOA) stelt ondernemers in staat om hun bedrijf tijdelijk in een soort winterslaap te brengen. Om de ingrijpende gevolgen voor ondernemers te beperken, is een zachte landing bij het (tijdelijk) stopzetten van bedrijven die hard zijn geraakt door de coronacrisis van belang.
Meer informatie over Time-Out-Management op www.rijksoverheid.nl

Terug naar boven

Betalingsregelingen/uitstel van betalingen facturen afkomstig van gemeente Oss

Bedrijven, instellingen, verenigingen en andere maatschappelijke organisaties krijgen uitstel van betalingen voor facturen afkomstig van de gemeente Oss. Dit betekent in het kort:

Terug naar boven
  • Voor nieuwe rekeningen, geldt een standaard betalingstermijn van 90 dagen in plaats van 30 dagen.
  • Gemeente Oss zal er alles aan doen om facturen die zij van bedrijven hebben ontvangen zo snel mogelijk te betalen, in elk geval binnen 15 dagen.

Talentencampus #OssVerbindt

Talentencampus Oss is gestart met het platform #OssVerbindt. Met dit platform willen zij vraag en aanbod bij elkaar brengen zodat we gebruik kunnen maken van elkaars materialen, dienstverlening en/of kennis. Heeft u (als ZZP’er of bedrijf) hulp nodig of kunt u juist iets betekenen voor de ander? Gebruik dan dit forum. Ook is in samenwerking met de gemeente Oss is een deel van de website gewijd aan positief nieuws over Oss in Coronatijd. Welke creatieve initiatieven zijn er de afgelopen periode gelanceerd en wat doet de Osse maatschappij om elkaar te helpen. Meer informatie op https://www.talentencampusoss.nl/coronavirus/ Voor vragen en/of opmerkingen mail naar info@talentencampusoss.nl.

Terug naar boven

Belasting (Belastingdienst)

Om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers te verzachten, heeft de Belastingdienst extra maatregelen genomen. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Belastingdienst.

Terug naar boven

Borgstelling en garantieregelingen

Een aantal maatregelen die liquiditeitsproblemen als gevolg van de Corona-crisis bij bedrijven moeten voorkomen, wordt verlengd. Zo loopt de verruiming van de Borgstelling MKB (BMKB-C) voor bedrijven die door de gevolgen van het Coronavirus worden geraakt en daardoor in liquiditeitsproblemen komen, door tot 1 april 2021.

De resterende middelen uit de subsidie aan Qredits uit het eerste noodpakket worden ingezet voor aanvullend uitstel van de aflossingsverplichting met rentekorting van zes maanden voor ondernemers in het bestaande klantenbestand voor wie dit noodzakelijk is.

Terug naar boven

Verdere nuttige informatie

Terug naar boven

Uw bedrijf heeft financiële problemen als gevolg van het coronavirus

Hoe gaat u om met mogelijke gezondheidsrisico’s voor uw werknemers?

Neem maatregelen tegen verspreiding van het virus op de werkvloer. Meer informatie, tips en adviezen kunt u vinden in de handreiking van VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN.

Communicatiemiddelen van de Rijksoverheid

Terug naar boven

Klik hier om naar de enquête te gaan.