Dag van de kandidaatstelling

Op woensdag 16 maart 2022 vinden de volgende gemeenteraadsverkiezingen plaats. Een belangrijke dag voorafgaand aan de verkiezingen is de dag van de kandidaatstelling op 31 januari 2022. De kandidatenlijsten worden dan ingeleverd. Dit moet op een bepaalde vastgestelde manier bij ons worden aangeleverd. Zo hebben wij diverse documenten en verklaringen nodig. Ook maken wij een planning voor de inlevering zodat we voor elke partij voldoende tijd hebben.

Wat moet u gebruiken?

Voor de organisatie van de verkiezingen wordt door de Rijksoverheid software beschikbaar gesteld. Deze Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV) moet u verplicht gebruiken. Alleen door gegevens op een juiste manier in OSV te zetten kunt u de verplichte formulieren downloaden en gegevens elektronisch naar ons overzetten. OSV is medio december te downloaden via de website Kiesraad.

Wat moet u inleveren?

Kandidatenlijst (model H1)

De kandidatenlijst zoals deze ook op het stemformulier komt maakt u aan in OSV. U levert de kandidatenlijst die u in OSV hebt gemaakt bij ons digitaal aan via een USB stick en u overhandigt een papieren, uitgeprinte, versie. De lijst moet op een vastgestelde manier worden gevuld. Gebruik hiervoor het Excel bestand van de Kiesraad. U kunt de gegevens nu al in het Excel bestand verzamelen en als OSV beschikbaar komt daar inlezen. In het Excel bestand staat een voorbeeld hoe u de persoonsgegevens noteert. In de bijvoegde beleidsregel van de Kiesraad kunt u ook nog eens lezen wat u wel en niet bij een naam vermeldt.
Machtiging tot het plaatsen van de aanduiding van de partij boven de lijst (Model H3-1). Om een geregistreerde aanduiding van de partij boven de kandidatenlijst te kunnen plaatsen, moet bij de lijst een verklaring van de (plaatsvervangend) gemachtigde van de partij worden gevoegd, waarin deze de inleveraar machtigt om dit te doen.

Machtiging tot het plaatsen van de aanduiding van de partij boven de lijst (Model H3-1)

Om een geregistreerde aanduiding van de partij boven de kandidatenlijst te kunnen plaatsen, moet bij de lijst een verklaring van de (plaatsvervangend) gemachtigde van de partij worden gevoegd, waarin deze de inleveraar machtigt om dit te doen.

Instemmingsverklaringen (model H9)

Van elke kandidaat op de lijst moet een ondertekende verklaring van instemming met de kandidaatstelling worden overlegd. Verder voegt u daar van elke kandidaat een kopie van een geldig legitimatiebewijs bij.
Let op: bij het nieuwe model paspoort, rijbewijs en identiteitskaart staat het BSN op de achterzijde, dus moet ook de achterzijde van het legitimatiebewijs gekopieerd worden.

Verklaring van voorgenomen vestiging

Van kandidaten die op de lijst staan en niet in de gemeente wonen, moet een ondertekende verklaring worden overlegd waaruit blijkt dat zij van plan zijn om zich in geval van benoeming in de gemeente te vestigen.

Ondersteuningsverklaringen (model H4)

Partijen die voor het eerst deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen of bij de vorige verkiezingen geen zetel hebben behaald, moeten 20 ondersteuningsverklaringen inleveren. De ondersteuningsverklaringen kunnen afgelegd worden door personen die in Oss als kiezer zijn geregistreerd. Ook personen die zelf op de lijst staan, mogen een ondersteuningsverklaring tekenen, als zij in de gemeente Oss ingeschreven staan. Per persoon kan één ondersteuningsverklaring afgelegd worden. Het afleggen van ondersteuningsverklaringen kan in het gemeentehuis vanaf 4 weken voor de kandidaatstelling.

Wanneer moet alles worden ingeleverd?

Op 31 januari (dag kandidaatstelling) moeten alle stukken tussen 09.00 uur en 17.00 uur bij ons worden ingeleverd. Wij spreken met u een tijdstip af zodat alle partijen voldoende tijd hiervoor hebben. Wij willen uiteraard graag dat de dag van de kandidaatstelling voor iedereen voorspoedig verloopt.
Wij organiseren daarom een week voor de dag van de kandidaatstelling op 24 januari 2022 tussen 09.00 en 17.00 uur een voorinlevering. Het is dan mogelijk om alle verklaringen in te leveren zodat deze al beoordeeld kunnen worden. Na de beoordeling bespreken we de mogelijke op- of aanmerkingen, zodat er nog uitgebreid de mogelijkheid is om uw stukken compleet te maken. Een afspraak hiervoor wordt nog gemaakt.

Meer informatie

Meer officiële informatie over de verkiezingen vindt u op de website van de Kiesraad.
Voor andere vragen neem contact op via verkiezingen@oss.nl