Op wie kunt u stemmen?

Op vrijdag 4 februari om 10.00 uur hebben we de kandidatenlijsten van de politieke partijen vastgesteld. Op de kandidatenlijsten staan de namen van de mensen die namens de deelnemende partijen meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

SP

1 Zoll, G.J. (Jan) (m) Oss
2 Janssen-van Amstel, M.T.I.J (Marie-Therese) (v) Oss
3 van der Voort, S.N.W. (Bas) (m) Megen
4 van Kreij, J.J.V. (Jan) (m) Oijen
5 van Oorsouw, M.F. (Marie-France) (v) Oijen
6 Vossenberg, L.J.A.M. (Leroy) (m) Oss
7 Braakman, Q.M.B.V (Quinten) (m) Oss
8 Geerts, A.J.M. (Adrie) (m) Berghem
9 van der Vliet, J. (Jelle) (m) Oss
10 de Boer, L. (Luuk) (m) Oss
11 van Buel-Luijten, M.W.C. (Margrit) (v) Oss
12 van der Leest, J.A. (Janneke) (v) Oss
13 Schoneveld-Peters, S.J. (Simone) (v) Berghem
14 van Gerven, H.P.J. (Henk) (m) Oss
15 Broeksteeg-Boeijen, D.W.G.L. (Daniëlle) (v) Berghem
16 van Lier, M.A.W.C (Marja) (v) Oss
17 van Bakel, J.P.T. (John) (m) Oss
18 Altundal, N. (Nurettin) (m) Oss
19 van den Boogaard, W.W.P. (Wouter) (m) Oss
20 van Kreij, M.J.M. (Marja) (v) Geffen
21 van Doleweerd, M.L. (René) (m) Oss
22 Broersen, A.M. (Ans) (v) Oss
23 van Meurs, H.M.A (Stefan) (m) Maren-Kessel
24 Heesakkers-van der Plas, J.H. (José) (v) Oss
25 Mientjes, F.M.J. (Frank) (m) Oss
26 School, H.M.W. (Henk) (m) Ravenstein
27 Steenman, C.M.H. (Carla) (v) Oss
28 Bouw, F.A.M. (Felix) (m) Lith
29 de Vocht, L.J.C.M. (Annelou) (v) Megen
30 Thomson, R.R.J. (Roy) (m) Oss
31 Ünal, K. (Kadir) (m) Oss
32 Iding-Aartsen, M.A.E. (Marianne) (v) Oss
33 Smeets, J.J.G.W.M. (Jeanny) (v) Oss
34 van der Linden, C.J. (Cor) (m) Herpen
35 Rasing, J.J.M. (Ans) (v) Oss
36 van Zeeland, F.J.M. (Romy) (v) Oss
37 van Dorst, W.J. (Wim) (m) Oss
38 van de Langenberg, C.M. (Corrie) (v) Geffen
39 Willems, M.M.W. (Till) (v) Lithoijen
40 Auwens-van Gelder, P.C.M. (Linda) (v) Berghem
41 Vugts, H.P.J.M. (Henk) (m) Oss
42 Peters, A.D.M. (Bert) (m) Oss
43 Iding, J.A.M.E. (Jules) (m) Oss
44 Marijnissen-van Schijndel, M.A.C.A. (Mar-Anne) (v) Oss
45 van der Doelen, J.P. (Jan) (m) Oss
46 de Bres-de Langen, J.C. (Anneke) (v) Oss
47 van den Eijnden, J.G.J. (Jan) (m) Megen
48 van Dorst, S.J. (Sjaak) (m) Oss
49 Arends, A.E.J. (Albert) (m) Oss
50 Marijnissen, L.M.C. (Lilian) (v) Oss

V.D.G. (Voor de Gemeenschap)

1 den Brok, F.F.G.P. (Frank) (m) Berghem
2 van de Camp, R.B.W (Roel) (m) Haren
3 Hooiveld, J.P.J. (Jacco-Peter) (m) Berghem
4 Verhagen, W.J.M. (Willeke) (v) Oss
5 Herms, J.H.A. (Hans) (m) Ravenstein
6 Boerboom, J.G.T.M. (Hans) (m) Oss
7 van Pelt, V.H. (Vera) (v) Oss
8 Pruimboom, N.H.F (Nick) (m) Herpen
9 van der Loop, A.J.J. (Adri) (m) Oijen
10 van der Doelen, M.A.M.M. (Mark) (m) Geffen
11 Ruijs, A.J.T. (Sander) (m) Oss
12 Prinssen, A.M.I (Alfons) (m) Ravenstein
13 van Weijenburg, H.G.G. (Ronald) (m) Deursen-Dennenburg
14 van Gaalen, A.G.H. (Anke) (v) Lith
15 van de Camp, E.J.G. (Lieke) (v) Megen
16 van Rijn, R.C.H. (Rick) (m) Geffen
17 Dappers, F.J.P. (Frank) (m) Berghem
18 van Leest, J.A.G. (Jan) (m) Oss
19 Kuijpers, M.A.M. (Miriam) (v) Demen
20 Oele, E. (Eelco) (m) Megen
21 Tijssen, W.I. (Wilger) (m) Ravenstein
22 Buiting, B.C.C. (Bas) (m) Berghem
23 van Rooij, W.J. (Wim) (m) Oijen
24 Martens, J.G.J. (Jure) (m) Herpen
25 Ceelen, R.L.T.J. (Rob) (m) Geffen
26 van Lith, G.M. (Gerrit) (m) Berghem
27 van Grunsven-Gremmen, P.M.F. (Nelly) (v) Deursen-Dennenburg
28 van de Burgt, L.J.M. (Berrie) (m) Herpen
29 van de Langenberg, J.A.T (John) (m) Oss
30 Broers, G.C.A. (Gerard) (m) Berghem
31 Ploegmakers, W.F.M. (Wilfried) (m) Herpen
32 Raemaekers, M.M.M.G. (Mathieu) (m) Lith
33 Mazen, J.G.H. (Harold) (m) Berghem
34 van Vugt, J.H.M.J (Hans) (m) Oss
35 Bakker, A.G.A. (Alphons) (m) Oss
36 Buijink, A.M. (Ton) (m) Ravenstein
37 van den Broek, J.F.W. (Han) (m) Berghem
38 Smits w/v Roffelsen, A.M. (Anne Marie) (v) Megen
39 van Lith, M.H. (Maria) (v) Berghem
40 Bongers, A.A.M. (Noud) (m) Lith
41 Peters e/v Oele, C.M.A. (Diny) (v) Megen
42 Naaijkens, F.M. (Frank) (m) Oss
43 Nab, J. (Jessica) (v) Megen
44 Meulepas, J.J.M (Jan) (m) Geffen
45 Hemmiga e/v Bos, T.A. (Thecla) (v) Lithoijen
46 Ulijn, G.H.J. (Gerard) (m) Megen
47 Janssen Steenberg e/v van der Linden, G.W.
(Gerda) (v) Overlangel
48 van der Burgt, H.G.I (Erik) (m) Berghem
49 van Loon, J.T.M. (Jan) (m) Macharen
50 van Geffen, C.P.W. (Kees) (m) Herpen

VVD

1 de Wit - van der Zanden, H.H.P. (Hilde) (v) Lith
2 van Kessel, T.W.G (Thijs) (m) Berghem
3 Vos, S. (Steffan) (m) Oss
4 van Rijswijk - van Mook, G.A.A. (Marloes) (v) Maren-Kessel
5 van Ballegooij, N.W. (Nick) (m) Oss
6 Hellinga, B.C. (Bart) (m) Geffen
7 Chen, J. (Ka) (v) Oss
8 van Stekelenburg, T. (Tom) (m) Oss
9 van den Boogaard, A.A.G. (Alexander) (m) Lithoijen
10 van Rooij, D.T. (Dennis) (m) Berghem
11 van Hooft, A.T.J. (Ton) (m) Maren-Kessel
12 van Grunsven, A.A.J.M. (Bart) (m) Oss
13 Steegman, R.L.J. (Robert-Jan) (m) Megen
14 Enzerink, N.A.G. (Niels) (m) Oss
15 van Heukelom, B.R.M. (Dieneke) (v) Oss
16 de Bruijn, J.F.A. (Hans) (m) Oss
17 van den Hoek, J.X.S. (Jorinde) (v) Herpen
18 Ranzijn, R.F. (Bob) (m) Oss
19 de Kleijn, W.P.J. (William) (m) Herpen
20 van den Eertwegh, V.B. (Vasco) (m) Oss

CDA

1 van den Bergh, S.M.J.N. (Sidney) (m) Oss
2 van Kilsdonk, M.J.J. (Mari) (m) Lithoijen
3 van Valkenburg, G.J. (Gerti) (v) Oss
4 Calatz, A.J. (Arjan) (m) Neerloon
5 van Buul, L.L.M. (Lynn) (v) Oss
6 van den Heuvel, M.P.C. (Marc) (m) Berghem
7 Bloemers, K.M.M. (Kai) (m) Oss
8 Koning, S.A. (Stef) (m) Berghem
9 van der Steen, L. (Lisa) (v) Oss
10 van Dinther, J.L.W. (Chrisjan) (m) Geffen
11 Klerks-Verhallen, A.M. (Tonny) (v) Herpen
12 Irşik, N. (Neşet) (m) Oss
13 van Schijndel-van Eldijk, J.M. (Ans) (v) Megen
14 Loeffen, J.J.A. (John) (m) Huisseling
15 van Erp, G.M.H.A. (Gaby) (m) Oss
16 van Leest - Derix, H.A.E. (Daniëlle) (v) Berghem
17 Bens, V.M.J.E. (Veerle) (v) Oss
18 Prinssen, J.T. (Joris) (m) Tilburg
19 Olde Loohuis, A.G.M. (Alfons) (m) Herpen
20 van der Loop, W.M. (Willy) (m) Overlangel
21 van Hest, J.M. (Joris) (m) Oss
22 Peters, H.M.P. (Harry) (m) Geffen
23 Gruijters, R.A. (Roman) (m) Oss
24 Tiellemans, H.J. (Henk) (m) Haren
25 Bloemers, I.J.G.A. (Iris) (v) Oss
26 van den Helm, G.M. (Gerrit) (m) Geffen
27 Peters-Goudsmits, G.L.J.M. (Cherie) (v) Oss
28 Plante, C. (Christiaan) (m) Berghem
29 Koot, B.G.M (Ben) (m) Oss
30 Schuurmans, L.H.W.J. (Robert) (m) Geffen
31 Voskamp-Leerdam, F. (Ineke) (v) Oss
32 Struik, P. (Peter) (m) Maren-Kessel
33 van Hoek-Holl, M.P.C. (Marjolein) (v) Teeffelen
34 Urselman, L.J. (Bert) (m) Berghem
35 Verstraeten, A.G.J. (Alexander) (m) Geffen
36 Onturk, M.A. (Mustafa) (m) Berghem
37 van Alphen, C.W.M. (Kees) (m) Geffen
38 Voskamp, D. (Dick) (m) Oss
39 van Hoek, M.J.G. (Marco) (m) Teeffelen
40 Muskens, T. (Tom) (m) Oss
41 van den Hengel-Verhagen, J.A.G. (Joke) (v) Geffen
42 van Bergen, G.J. (Gerrit) (m) Oss
43 van Dijk-Verstraten, W.J.M. (Wilhelmien) (v) Geffen
44 van Boekel, P.M.M. (Patrick) (m) Oss
45 Spierings, C.J.M. (Cor) (m) Oss
46 Eppink, M.H.M. (Michel) (m) Oss
47 Jeurissen, P.P.T. (Patrick) (m) Oss
48 Peters, W.P.H.J. (René) (m) Oss
49 Augusteijn, R.H. (Roel) (m) Ravenstein
50 van der Schoot, J.L.E.M.H. (Johan) (m) Herpen

Beter Oss

1 van Orsouw, J.H.T. (Joop) (m) Oss
2 van der Wal, H.J.C. (Hennie) (m) Oss
3 Dobbelsteen, M.J. (Maria) (v) Oss
4 van Tilburg, L.C.M. (Bert) (m) Oss
5 Smits, C.J.T.L. (Carlo) (m) Oss
6 Vonk, W.H.A.M. (Wim) (m) Maren-Kessel
7 Vidiella Arts, J.M. (Jolanda) (v) Haren
8 Nieuwenhuizen, J. (Job) (m) Oss
9 Bogaerts- van Hulten, M.A.G. (Mariël) (v) Lithoijen
10 Haring, J. (Jeroen) (m) Oss
11 Nederkoorn, M.J.W. (Michael) (m) Oss
12 Brands, W.F.P. (Wilbert) (m) Oijen
13 Vullings, H.M.F. (Ferry) (m) Oss
14 van Vlijmen, A.M. (Jos) (m) Oss
15 van de Camp, A.J. (Anita) (v) Megen
16 Baak, C. (Kees) (m) Berghem
17 van Werken, A.G. (Tonnie) (m) Herpen
18 van der Leest, J.A. (John) (m) Oss
19 van Hintum, J.J. (René) (m) Oss
20 van Hulten, P.J.S. (Peter) (m) Oss
21 van der Wal -van Beuningen, A.M. (Angelique)
(v) Oss
22 van Orsouw, J.F.M (José) (v) Oss
23 Klein, R. (Rob) (m) Oss
24 van den Berk, W.E.C.J. (Wendy) (v) Berghem
25 van Orsouw, J.S.M. (Johan) (m) Oss
26 Molenkamp, F.A. (Frans) (m) Oss

D66

1 Atman, B. (Bekir) Oss
2 Muller, J.A. (Joyce) Ravenstein
3 Richters-Maas, W.P.M. (Wilma) Oss
4 van Santvoort, E.A.A. (Erik) Geffen
5 de Mol, G. (Gerard) Berghem
6 Schouten, S.J.M. (Stephan) Oss
7 Kivits, Y.B.G.C. (Yancy) Oss
8 Klaver, S.D. (Sander) Oss
9 Klaver, H.J. (Harmen) Oss
10 Akin, O. (Oktay) Oss
11 Jansen, D.J.M. (Daniël) Oss
12 Demirci, M.M. (Muhammed) Oss
13 van Boxel-van Gruijthuijsen, L.M.P. (Bettine) Oss
14 de Vries, C.G.J. (Christiaan) Oss
15 Bevers, M.J.M. (Marianne) Oss
16 van Ravensteijn, P.M. (Ivo) Oss
17 Broumels, P.F.M. (Peter) Oss
18 Atman-Kurul, M. (Merve) Oss
19 van Weegen, K.M. (Karin) Ravenstein
20 Tromp, H.H.M. (Hans) Oss
21 Raap, M.S.L. (Mirjam) Oss
22 Reuvers, J.L.M. (Hans) Geffen
23 Suwanmajo, M. (Metta) Oss
24 Horvath, M.A. (André) Oss
25 Renders, H.M.A. (Henriëtte) Ravenstein

1 Warris, H.A. (Dolf) Oss
2 Poessé, H. (Heidi) Ravenstein
3 Kranendonk, M. (Marcel) Oss
4 Witte, D.T. (Eric) Oss
5 Woudstra, N. (Nick) Huisseling
6 van de Wiel, C.A.M. (Kees) Megen
7 Tan, L.G. (Lilian) Oss
8 Vink, E.D. (Ewoud) Oss
9 Strouken, W. (Wesley) Oss
10 van Zutven, J.A.A.M. (Anita) Oss
11 Cobben, M.W. (Maurits) Ravenstein
12 Jansen, O.B. (Oscar) Oss
13 Roskes, E. (Ellen) Oss
14 van Geffen, A.W.M. (Bert) Oss
15 Krol-Smits, M.R. (Marijke) Oss
16 Lucassen, G.P.M. (Gebert) Oss
17 Brendel, E.J. (Els) Oss
18 Faassen, E.A.T. (Ester) Oss
19 van der Linden, J.J. (Jade) Oss

Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

1 van Kessel, H.A.M. (Herman) (m) Oss
2 van der Loop, A.H. (Ton) (m) Oss
3 Kok, N.C.M. (Nicole) (v) Oss
4 Florusse, J.J. (Jonas) (m) Ravenstein
5 van Vugt, C. (Cor) (m) Oss
6 Sulaiman, N. (Nawzad) (m) Oss
7 van Dinther, I.J.M. (Iris) (m) Oss
8 Mollen, W.P.J. (Maaike) (v) Oss
9 Areghioui, Z. (Zineb) (v) Oss
10 Katawazi, J. (Jamal) (m) Oss
11 Singh, A. (Anubha) (v) Oss
12 Kok, M.H.W. (Michel) (m) Oss
13 van Roosmalen, M.J.P.A. (Mari) (m) Ravenstein
14 Makhan, A. (Anil) (m) Oss
15 Wibier, H.B.J. (Henry) (m) Oss
16 Selman, C.G.W.M. (Clasien) (v) Ravenstein
17 de Kleijn, W. (Willy) (m) Ravenstein
18 Ploegmakers, J.H.W.M. (Jan) (m) Oss
19 Aarts, A.M.P. (Arjan) (m) Oss
20 van Geffen, P.A.T. (Patrice) (m) Oss
21 Hoeksema, H.G. (Hendrik) (m) Macharen
22 van Dam - van der Molen, M.L. (Greet) (v) Oss

Dynamisch Democratisch Oss (DDO)

1 Duijs, F.B.G. (Frank) Maren-Kessel
2 van Wely, L.F.A.M. (Loek) Oss
3 Nordsiek, F.A.E. (Frits) Lith
4 Remi, C.A.J. (Kees) Oss
5 Maas, M.C. (Morgaine) Oss
6 Vos, P.J.H.H.M. (Paul) Maren-Kessel
7 Klomp, D.A.H. (Derk) Oss
8 Erwich, T. (Timothy) Maren-Kessel
9 Moors, H.J.G.M. (Jody) Oss

Forum voor Democratie

1 van Hattem, M.M.C.L. Reek
2 Raadgever, N. Berghem
3 van Stekelenburg, J.M.J. Ravenstein
4 van der Worp, J.H.S. Huisseling
5 van Lieshout, A.M. Deursen-Dennenburg
6 van Lubeek, M.G.W. Herpen
7 van Es, S.A.M. Oss
8 van der Have, R. Oss
9 van Breda, R.J.F.E. Oss
10 van de Steeg, O.J.M. Heesch