Verkiezingen

Voldoende mensen op het stembureau

Gemeente Oss zocht enthousiaste mensen die willen helpen op één van de Osse stembureaus tijdens de verkiezingen in maart. Dat is gelukt! Inmiddels hebben er al 1000 mensen zich aangemeld. Meer informatie over meehelpen op het stembureau en aanmelden.

Verkiezingsborden

Binnen de gemeente Oss worden op een aantal plaatsen verkiezingsborden geplaatst. Dit gebeurt vanaf 1 februari 2021. Op deze borden kunnen de partijen posters plakken ten behoeven van de verkiezingscampagne. De locaties van de verkiezingsborden staan hieronder:

Ondersteuningsverklaringen

Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van een kiesgerechtigde die deelname van een partij aan de verkiezing ondersteunt. De kiesgerechtigde vult hiervoor een formulier in op het gemeentehuis en toont hierbij zijn identiteitsbewijs aan de ambtenaar. De termijn voor het afleggen van ondersteuningsverklaringen voor de Tweede Kamerverkiezing van 2021 is verlengd naar vier weken. Dit is geregeld in de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19. De ondersteuningsverklaringen kunnen vanaf vier weken voor de dag van kandidaatstelling tot op de dag van kandidaatstelling afgelegd worden, van 4 januari 2021 tot en met 1 februari 2021. Maak een afspraak voor een ondersteuningsverklaring.

Stemmen in het buitenland

U woont of verblijft tijdens de verkiezing in het buitenland en u wilt stemmen? Lees meer over stemmen in het buitenland

Klik hier om naar de enquête te gaan.