Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit adviseert het college van burgemeester en wethouders op het gebied van ruimtelijke kwaliteit over grote en beeldbepalende projecten en ontwikkelingen. De commissie vergadert maandelijks op dinsdag van 13.30 uur tot 17.30 uur in het gemeentehuis van Oss.

Kees van Esch (vz) Kees van Esch (vz)

Petra Sala Petra Sala

Mathieu Schouten Mathieu Schouten

Sabine Berndsen Sabine Berndsen

Kees Peterse Kees Peterse

Contact

Voor vragen of adviezen over de commissie neem contact op met de
Secretaris Marja Pansier
Telefoon: 14 0412
CRK@oss.nl