Monumenten- Welstandskamer

Mededeling

Kijk voor het laatste (lokale) coronanieuws op www.oss.nl/coronavirus

De Monumentenkamer adviseert het college van burgemeester en wethouders over bouwplannen, waarvoor een omgevingsvergunning voor een Monumenten vereist is. De Monumentenkamer vergadert in de even weken op dinsdag van 14.00 uur tot 17.30 uur in het gemeentehuis van Oss.

Samenstelling

De Monumentenkamer bestaat uit drie onafhankelijke deskundigen. Samen vertegenwoordigen deze leden de deskundigheid op het gebied van monumentenzorg, cultuurhistorie, bouwhistorie, historische geografie en stedenbouw, restauratietechniek en architectuurhistorie. Ook is kennis van lokale of regionale geschiedenis aanwezig.

Samenwerken met de Welstandskamer

De Monumentenkamer en de Welstandskamer werken samen. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning bij een monumentaal pand wordt in dezelfde tijd met de leden van de Welstandskamer én de Monumentenkamer besproken.

Samenstelling

Harry Boekwijt Harry Boekwijt
Janneke Hoenselaars Janneke Hoenselaars

Kees Peterse (voorzitter) Kees Peterse (voorzitter)

Agenda

Contact

Voor vragen of adviezen van de Monumentenkamer neem contact op met
Antoine van Gendt
Telefoon: 14 0412
a.van.gendt@oss.nl

Klik hier om naar de enquête te gaan.