Burgerleden

Burgerleden ondersteunen de raadsfracties. Ze zijn aanwezig bij vergaderingen van de raadscommissies en de andere raadsbijeenkomsten. Ze vergaderen echter niet mee met de gemeenteraad

Voor de gemeenschap (VDG)

Adri van der Loop

Burgerlid VDG
adrivanderloop@gmail.com
Weverstraat 1
5394 AE Oijen
Directeur IKC-den Dijk Odiliapeel, Stafmedewerker passend onderwijs Kiem Uden, Simonscholen Oss/Uden, Pallas Oss/Uden, Functionaris AVG, Extern lid Topkring, Voorzitter RvT Avem kinderopvang

Christen Democraten Appèl (CDA)

Kai Bloemers

Burgerlid CDA
Kmm.bloemers@gmail.com
Hofvijver 68
5346 KC Oss
Docent geschiedenis, Heerbeeck college Best. Lid werkgroep Religieus Erfgoed

Mariël Bogaerts - van Hulten

Burgerlid CDA
marielbogaerts@gmail.com
Laan der Bronstijd 11
5347 HE Oss
tel. 06 - 24 14 05 11
Coördinator bij global goals Fairtrade

Joris van Hest

Burgerlid CDA
Joris.vanhest@gmail.com
Oss
tel. 0412 - 649098
Bestuursadviseur Veiligheidsregio Brabant-Noord, voorzitter Stichting Citogala, lid gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Filios scholengroep

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)

Hans de Bruijn

Burgerlid VVD
hansreinadebruijn@home.nl
tel. 06 - 28 75 71 89
Adviseur C.N.V.

Steffan Vos

Burgerlid VVD
steffan@vvdoss.nl
Goudplevier 50
5348 ZE OSS
tel. 06-20836971
Trainee Overheid bij Public Support in Lisse:
Gedetacheerd als Raadsadviseur/Commissiegriffier Ruimtelijke Zaken bij de gemeente Bernheze en gedetacheerd als medewerker Griffie bij de gemeente Baarle-Nassau.

Beter Oss

Anita van de Camp

Burgerlid Beter Oss
info@anitavandecamp.nl

Monique Ploegmakers - Vos

Burgerlid Beter Oss
moniqueploegmakers@ziggo.nl
Oss
tel. 06-42232803
Medewerker Mas4jou Begeleiden maatschappelijke stage

Stijn van Heijnsbergen

Stijn van Heijnsbergen

Burgerlid Beter Oss
stijnvhb@outlook.com
tel. 06 - 54 90 42 61

D66

Sander Klaver

Burgerlid D66
Sdklaver.d66@ziggo.nl
Treubstraat 36
5344 HA Oss
Autobedrijf Hendriks BV

Marvin Kling

Burgerlid D66
Marvin.kling92@gmail.com
Gastheer restaurant Wolters, Assistent accountant bij van Pinxteren en Klomp

Groen Links

Marcel Kranendonk

Burgerlid GroenLinks
Marcel_kranendonk@hotmail.com
Oss
Artistiek leider Marcel Kranendonk – Art & theatre design.

Heidi Poessé

Burgerlid GroenLinks
heidi.groenlinks@hotmail.com
Marktstraat 9
5371 AC Ravenstein
Violiste philharmoniezuidnederland, Voorzitter Stichting Cultuur Ravenstein, Voorzitter van Stadsharmonie OBK Ravenstein

Nick Woudstra

Burgerlid GroenLinks
Nick.woudstra@outlook.com
Huisseling
tel. 06-21961531
Horecamedewerker Irish Pub The Shamrock

Partij van de Arbeid (PvdA)

Nicole Kok

Nicole Kok

Burgerlid PvdA
ncmkok@hotmail.com
tel. 06 - 41 03 61 97

Herman van Kessel

Burgerlid PvdA
hvkessel@brabant.nl
Hertogensingel 62
5341 AG Oss
Beleidsmedewerker Provincie Noord-Brabant

Anil Makhan

Burgerlid PvdA
anil.makhan@gmail.com
Saturnusstraat 59
5345 LB Oss
Advisor Customer Services Ziggo, Voetbaltrainer Oss20

Liberale Osse Fractie (LOF)

Femke Manders

Burgerlid LOF
femke.manders@eindhoven.nl
Mettegeupelstraat 40
5346 JG Oss
Medewerker gemeente Eindhoven Hoofd Control

Kevin van Leuken

Burgerlid LOF
Oss
tel. 06-53569609
Penningmeester Jongerenraad Oss
Sales Agent 2Contact ‘s-Hertogenbosch

Jeroen Haring

Burgerlid LOF
jeroen.haring@gmail.com
De Bongerd 92
5345 JW Oss
Lead Consultant Computer System Validation and Data integrity Agidens Nederland BV Gorinchem

Contactgegevens Raadsgriffie

Raadsgriffier drs. P.H.A. van den Akker
Telefoon: 14 0412
E-mail: raadsgriffie@oss.nl