Burgerleden

Burgerleden ondersteunen de raadsfracties. Ze zijn aanwezig bij vergaderingen van de raadscommissies en de andere raadsbijeenkomsten. Ze vergaderen echter niet mee met de gemeenteraad

Christen Democraten Appèl (CDA)

Kai Bloemers

Burgerlid CDA
Kmm.bloemers@gmail.com
Zinker 1
5345 RC Oss
Docent geschiedenis, Heerbeeck college Best. Lid werkgroep Religieus Erfgoed

Joris van Hest

Burgerlid CDA
Joris.vanhest@gmail.com
Oss
tel. 0412 - 649098
Bestuursadviseur Veiligheidsregio Brabant-Noord, voorzitter Stichting Citogala, lid gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Filios scholengroep

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)

Nick van Ballegooij

Burgerlid VVD
nickyvballegooy@hotmail.com
Burgemeester v.d. Elzenlaan 34
5348 JP Oss
Docent Biologie Dendron College Horst LVO en penningmeester in het bestuur van de VVD regio Zuid.

Hans de Bruijn

Burgerlid VVD
hansreinadebruijn@home.nl
tel. 06 - 28 75 71 89
Adviseur C.N.V.

Steffan Vos

Burgerlid VVD
steffan@vvdoss.nl
tel. 06-20836971
Trainee Overheid bij Public Support in Lisse:
Gedetacheerd als Raadsadviseur/Commissiegriffier Ruimtelijke Zaken bij de gemeente Bernheze en gedetacheerd als medewerker Griffie bij de gemeente Baarle-Nassau.

Beter Oss

Stijn van Heijnsbergen

Stijn van Heijnsbergen

Burgerlid Beter Oss
stijnvhb@outlook.com
tel. 06 - 54 90 42 61

Carlo Smits

Carlo Smits

Burgerlid Beter Oss
cjtlsmits@gmail.com
Johannes Poststraat 40
5348 TM Oss
tel. 06 - 37 29 60 01

Wim Vonk

Wim (W.H.A.M.) Vonk

Burgerlid Beter Oss
Veldleeuwerik 16
5398 GJ Maren-Kessel
06-14488370
whamvonk@gmail.com
Nevenfuncties: Voorzitter T.V. De Velmer en E-docent / Examinator LOI en zelfstandige ondernemer.

D66

Bekir Atman

Bekir Atman

Burgerlid D66
Bekiratmand66@gmail.com
Oss
tel. 06-44769311
Ondernemerscoach bij Qredits, Buurtpreventie Vondellaan Zuid en Accountmanager MKB Rabobank.

Marvin Kling

Burgerlid D66
Marvin.kling92@gmail.com
Sales agent wijn

Joyce (J.A.) Muller

Burgerlid D66
Nieuwstraat 11a
5371 AH Ravenstein
06-80066612
Ja.muller@live.com
Nevenfunctie Eigenaar wijnhuis Lodewijk Napoleon in Ravenstein

Groen Links

Marcel Kranendonk

Burgerlid GroenLinks
Marcel_kranendonk@hotmail.com
Oss
Artistiek leider Marcel Kranendonk – Art & theatre design.

Heidi Poessé

Burgerlid GroenLinks
heidi.groenlinks@hotmail.com
Marktstraat 9
5371 AC Ravenstein
Violiste philharmoniezuidnederland, Voorzitter Stichting Cultuur Ravenstein, Voorzitter van Stadsharmonie OBK Ravenstein

Nick Woudstra

Burgerlid GroenLinks
Nick.woudstra@outlook.com
Huisseling
tel. 06-21961531
Onderzoeker/adviseur integriteit Necker van Naem

Partij van de Arbeid (PvdA)

Nicole Kok

Nicole Kok

Burgerlid PvdA
ncmkok@hotmail.com
tel. 06 - 41 03 61 97

Herman van Kessel

Burgerlid PvdA
hvkessel@brabant.nl
Hertogensingel 62
5341 AG Oss
Beleidsmedewerker Provincie Noord-Brabant

Anil Makhan

Burgerlid PvdA
anil.makhan@gmail.com
Goudplevier 77
5348 ZB Oss
Advisor Customer Services Ziggo, Voetbaltrainer Oss20

Liberale Osse Fractie (LOF)

Femke Manders

Burgerlid LOF
femke.manders@eindhoven.nl
Mettegeupelstraat 40
5346 JG Oss
Medewerker gemeente Eindhoven Hoofd Control

Jeroen Haring

Burgerlid LOF
jeroen.haring@gmail.com
De Bongerd 92
5345 JW Oss
Lead Consultant Computer System Validation and Data integrity Agidens Nederland BV Gorinchem

Voor De Gemeenschap VDG

Danny van Leur (D.J.W.A.)

Burgerlid VDG Oss
dannyvanleur@vdgoss.nlBurgerlid VDG Oss
Nevenfunctie Werknemer nationale politie

Nick Pruimboom (N.H.F.)

Burgerlid VDG
Herpen
06-37410455
nickpruimboom@vdgoss.nl
Nevenfuncties:
Student bestuurskunde aan Tilburg University
Medewerker Plus Van den Berg Herpen

Contactgegevens Raadsgriffie

Raadsgriffier drs. P.H.A. van den Akker
Telefoon: 14 0412
E-mail: raadsgriffie@oss.nl

Klik hier om naar de enquête te gaan.