Openbare kennisgeving Stemmen bij volmacht

Laatst gewijzigd op: 14-09-2023

De burgemeester van Oss maakt bekend dat bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op woensdag 22 november 2023 een kiezer bij volmacht mag stemmen.

Machtiging door schriftelijke aanvraag van een volmachtbewijs

 1. Bij de publieksbalie in het gemeentehuis kunt u gratis formulieren verkrijgen voor een schriftelijke aanvraag om bij volmacht te mogen stemmen. Deze formulieren kunt u ook downloaden via www.oss.nl/verkiezingen.
 2. Een schriftelijke aanvraag om bij volmacht te stemmen moet uiterlijk op vrijdag 17 november door zijn ontvangen door de burgemeester van de gemeente, waar de aanvrager op maandag 9 oktober 2023 als kiezer staat geregistreerd. Een kiezer die een kiezerspas heeft, kan geen schriftelijke volmacht aanvragen.
 3. De gemachtigde voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal moet op maandag 9 oktober 2023 als kiezer voor dit orgaan geregistreerd staan.
 4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.
 5. Een volmachtgever kan de volmacht niet meer intrekken of zelf aan de stemming deelnemen.

Machtiging door overdracht van de stempas of kiezerspas

 1. Een kiezer kan een ander die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen.
 2. Het volmachtbewijs op de achterzijde van de stempas moet door de kiezer worden voorzien van zijn/haar handtekening. Na het invullen van de gegevens van de gemachtigde plaatst ook deze zijn/haar handtekning op dit volmachtbewijs.
 3. De kiezer draagt de in een volmachtbewijs omgezette stempas of kiezerspas over aan de gemachtigde.
 4. De kiezer geeft ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde. Deze kopie moet getooond worden aan de voorzitter van het stembureau wanneer hij/zij het volmachtbewijs overhandigd.
 5. Tot en met de verkiezingsdag kan de stempas of kiezerspas worden omgezet in een volmachtbewijs en overgedragen aan een gemachtigde.
 6. De verleende volmacht door overdracht van de stempas of kiezerspas kan tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde door de volmachtgever worden ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan twee volmachten aannemen en brengt de volmachtstem tegelijk uit met de eigen stem.