Openbare kennisgeving Stemmen met een kiezerspas

Laatst gewijzigd op: 14-09-2023

De burgemeester van Oss maakt bekend dat bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op woensdag 22 november 2023 een kiezer mag stemmen in een willekeurig stembureau in Nederland.

Schriftelijke aanvraag

  1. Bij de publieksbalie in het gemeentehuis kunt u gratis formulieren verkrijgen voor een schriftelijke aanvraag om in een willekeurig stembureau in Nederland te mogen stemmen. Deze formulieren kunt u ook downloaden via www.oss.nl/verkiezingen.
  2. Een schriftelijke aanvraag om met een kiezerspas te stemmen moet uiterlijk vrijdag 17 november 2023 zijn ontvangen door de burgemeester van de gemeente, waar de aanvrager op maandag 9 oktober 2023 als kiezer is geregistreerd.
  3. Een kiezer voor wie al een volmachtbewijs is afgegeven om te stemmen, kan geen kiezerspas aanvragen.
  4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de kiezer een kiezerspas.

Mondeling aanvraag

  1. Tot uiterlijk dinsdag 21 november, 12.00 uur kan een kiezer, die geregistreerd staat als kiezer bij de gemeente Oss, zich melden bij de publieksbalie om een kiezerspas aan te vragen.
  2. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de kiezer een kiezerspas.

Een kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Vergeet u de kiezerspas en uw identiteitsbewijs niet als u gaat stemmen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door :
Bureau Verkiezingen
Raadhuislaan 2
5341 GM Oss