Oss Innoveert - Zorg & Welzijn

Heb je ideeën over welzijn en zorg? Oss Innoveert helpt!

Oss Innoveert zoekt mensen die een plan hebben om de zorg voor elkaar, de wijk en buurt of de professionele zorg te verbeteren. En die hulp nodig hebben bij de uitvoering hiervan. Heb jij een plan voor de vernieuwing voor welzijn en zorg in Oss? Laat het weten aan Oss Innoveert. Voor de beste plannen is ondersteuning en een startinvestering mogelijk.

Wat zoekt Oss Innoveert?

Oss Innoveert zoekt ideeën en plannen voor vernieuwing in welzijn en zorg. Bijvoorbeeld:

 • ontmoeten en dagbesteding voor (kwetsbare) burgers in wijken, buurten en dorpen;
 • voorkomen van eenzaamheid;
 • langer veilig thuis wonen;
 • vrijwillige inzet door inwoners van Oss;
 • ondersteuning van mensen die voor een ander zorgen;
 • beter gebruik van voorziening in de wijken, buurten en dorpen van Oss;
 • ondersteuning van gezinnen met veel problemen.

Een nieuw plan kan ook ergens anders zijn bedacht, maar nog niet in de gemeente Oss uitgeprobeerd. Ook combinaties van bestaande ideeën kunnen vernieuwend zijn.

Sinds mei 2016 zijn al mooie initiatieven gestart, mede dankzij de startinvestering van de gemeente Oss. Bekijk het overzicht van initiatieven die al gestart zijn.

Wie kan een plan indienen?

Het maakt niet uit wie je bent, wat je doet of waar je goed in bent. Inwoners van de gemeente Oss, maar ook (zorg)professionals, studenten, ondernemers en de wijk- en dorpsraden mogen een plan indienen. Iedereen met een goed idee voor de zorg voor elkaar of verbetering van de professionele zorg kan een plan indienen.

Hoe dien je een plan in?

Je kunt een plan indienen via het formulier 'Oss innoveert'. Lukt het niet om het formulier in te vullen, bel dan naar 14 0412 en vraag naar Leontien van Hassel of Ilona Meuwissen. Ook met vragen kun je bij hen terecht.

We bekijken of het past in de vernieuwing van welzijn en zorg in Oss. Zo ja, dan krijg je een uitnodiging om je plan toe te lichten tijdens een inspiratiebijeenkomst. Daar kun je ook vragen stellen aan andere aanwezigen en krijg je van hen feedback. Dat helpt je verder om je plan waar te maken.

De eerstvolgende inspiratiebijeenkomst staat gepland op 13 december 2017 van 16.00 tot 19.00 uur in de Pauluskerk in Oss.

Tot wanneer kun je een plan indienen?

Een plan kun je indienen tot uiterlijk 1 november 2017. Wees er snel bij, want voor het innovatiefonds geldt: op is op.

Waar moet een plan aan voldoen?

 • het verbetert het leven van (kwetsbare) Ossenaren;
 • het is voor een grote groep mensen die behoefte aan ondersteuning of zorg hebben;
 • het is innovatief. Het vernieuwt welzijn en zorg in de gemeente Oss;
 • het verbetert een duurzame samenwerking en inzet van mensen en middelen (het is geen eenmalige activiteit);
 • het kan op veel steun rekenen (groot draagvlak).

Twijfel je of je idee of plan past binnen Oss Innoveert? Bekijk het overzicht van initiatieven die al gestart zijn. Of neem contact op met Leontien van Hassel of Ilona Meuwissen.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Je deelt resultaten, kennis en ervaringen tijdens inspiratiebijeenkomsten of anders overeengekomen;
 • Feedback van de gebruikers is bepalend voor het resultaat;
 • Je legt na 1 jaar een financiële en inhoudelijke eindverantwoording af;
 • Afhankelijk van de hoogte van het toegekende bedrag geef je een accountantsverklaring.

Heb je zelf geen plan maar wil je wel meedoen?

We zoeken ook actieve meedenkers voor de inspiratiebijeenkomsten. Je bent van harte welkom. Ook als je zelf geen plan hebt. Je mag ook anderen uitnodigen voor de bijeenkomst. De eerstvolgende bijeenkomst is op woensdag 13 december van 16.00 tot 19.00 uur in de Pauluskerk in Oss. Wil je er bij zijn? Meld je aan bij ossinnoveert@oss.nl.

Meer informatie

Laatste wijziging