Laag inkomen en kinderen

Gezinnen met een laag inkomen kunnen geld krijgen om mee te doen met activiteiten die anders te duur voor ze zijn. Bijvoorbeeld zwemles, een bezoek aan het theater, sport of een computer voor school. Hieronder een overzicht van alle regelingen:

Meedoen is belangrijk

De regeling bestaat uit vergoedingen voor:

  • Sociale, culturele en maatschappelijke activiteiten. Denk aan lid worden van een sportclub, bezoek aan een museum of concert of een abonnement van de bibliotheek. Voor ieder gezinslid € 150 per jaar.
  • Zwemdiploma A voor kinderen van 5 tot 12 jaar.
  • Kosten voor kinderen die naar school gaan. Voor het basisonderwijs € 50 per jaar per kind vanaf 4 jaar. Voor kinderen in het voortgezet onderwijs tot 18 jaar € 300 per jaar per kind. Bij de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs één keer € 400 per kind.

Meer informatie over de regeling Meedoen is belangrijk

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is er voor mensen die op dat moment sommige belangrijke kosten niet zelf kunnen betalen. Bijvoorbeeld als uw kind een computer nodig heeft voor school. Of uw kind maakt reiskosten voor school. Of u bijzondere bijstand krijgt, hangt af van uw situatie, uw inkomen en uw eigen vermogen. De gemeente geeft de bijzondere bijstand als gift of als lening.

Meer informatie over het aanvragen van Bijzondere bijstand

Jeugdsportfonds Brabant

Het Jeugdsportfonds Brabant/Oss betaalt mee aan de contributie van een sportvereniging of sportspullen.

Meer informatie op www.jeugdfondssportencultuur.nl

Jeugdcultuurfonds Brabant

Het Jeugdcultuurfonds Brabant betaalt mee aan muziek-, toneel- of balletles of andere culturele activiteiten.

Meer informatie op www.jeugdfondssportencultuur.nl

Stichting Leergeld Oss Bernheze

Als de regelingen hierboven niet voldoende zijn, kan de Stichting Leergeld Oss Bernheze meebetalen aan de contributie voor verenigingen of andere (financiële) hulp bieden. De stichting bekijkt altijd eerst of er andere regelingen zijn die u kunnen helpen. Pas als dat echt niet zo is, betaalt de stichting mee in de kosten.

Kijk voor meer informatie op leergeldossbernheze.nl

Solidariteitsfonds scholen Voortgezet Onderwijs

Zitten uw kinderen op de middelbare school? En hebt u niet genoeg geld om de verplichte kosten en/of de vrijwillige bijdrage voor schoolactiviteiten te betalen? Zoals een laptop of meedoen aan een buitenschoolse activiteit? Maak dan gebruik van het solidariteitsfonds voor scholen in het Voortgezet Onderwijs. Neem hiervoor contact op met de stichting Leergeld via 06-13089599 (maandag van 10.00 tot 12.00 uur en dinsdag 14.00 tot 16.00 uur) of leergeldoss@gmail.com. De Stichting Leergeld kijkt dan samen met u wat er mogelijk is.

Solidariteitsfonds Met Elkaar Oss

Met Elkaar Oss heeft een solidariteitsfonds. Het fonds is voor mensen die lange tijd van een minimum inkomen moeten leven en waarvan de reserves op zijn. Een paar voorbeelden van hulp zijn: een gestolen fiets vervangen, directe hulp bij echtscheiding, reiskosten bij een begrafenis of ziekte van een familielid.

Meer informatie op www.metelkaaross.com

Landelijke regelingen

Kinderbijslag

Met de kinderbijslag betaalt de overheid mee aan de kosten die horen bij de opvoeding van een kind. Woont of werkt u in Nederland en heeft u kinderen jonger dan 18 jaar, dan krijgt u kinderbijslag. U ontvangt de kinderbijslag van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Meer informatie over kinderbijslag op www.svb.nl/kinderbijslag

Kindgebonden budget

Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Die krijgt u naast de kinderbijslag. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van uw inkomen, hoeveel kinderen u hebt en de leeftijd van de kinderen. Ook mag uw vermogen niet te hoog zijn. U krijgt vanzelf bericht van de belastingdienst als u er recht op hebt.

Meer informatie op www.belastingdienst.nl