Laag inkomen en kinderen

Voor gezinnen met een laag inkomen zijn er financiële regelingen die ervoor zorgen dat ook zij kunnen meedoen. Thuis, op school en in de samenleving. Hieronder leest u welke regelingen er zijn en hoe u er gebruik van kunt maken.

Meedoen is belangrijk

De regeling Meedoen is belangrijk bestaat uit vergoedingen voor:

  • Sociale, culturele en maatschappelijke activiteiten. Denk aan lid worden van een sportclub, een cursus volgen, naar de schouwburg en concerten gaan, bezoek aan een museum en een abonnement bij de bibliotheek. Per gezinslid € 150 per jaar.
  • Kinderen van 5 tot 12 jaar uit gezinnen met een laag inkomen kunnen hun eerste zwemdiploma gratis halen. De gemeente betaalt de kosten.
  • Tegemoetkoming voor schoolgaande kinderen. Voor het basisonderwijs per kind vanaf 4 jaar € 100 per jaar en voor het voortgezet onderwijs per kind tot 18 jaar € 250 per jaar. In het overgangsjaar van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs per kind eenmalig € 400.

Meer informatie over de regeling en het aanvragen ervan vindt u op Meedoen is belangrijk

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is bedoeld voor noodzakelijke kosten die u (op dat moment) niet zelf kunt betalen. Misschien heeft uw kind een computer nodig voor school of maakt uw kind reiskosten voor school. Of u bijstand krijgt, hangt af van uw situatie, uw inkomen en bezittingen zoals uw huis, auto en spaargeld. Soms wordt bijzondere bijstand ook gegeven als uw inkomen hoger is dan 120% van de bijstandsnorm. De gemeente kan de bijzondere bijstand als gift of als lening geven.

Hebt u dit soort bijzondere kosten? Lees dan op Bijzondere bijstand of u van deze regeling gebruik kunt maken en hoe u dit kan aanvragen.

Jeugdsportfonds Brabant/Oss

Samen kunnen sporten is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen, zowel op het fysieke, mentale als sociale vlak. Het Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen van 4 tot 18 jaar, die opgroeien in een gezin waar weinig geld (120% bijstandsnorm) is om lid te worden van een sportvereniging. Het Jeugdsportfonds betaalt een tegemoetkoming in de contributie en/of sportspullen die nodig zijn. De maximale bijdrage per kind, per jaar bedraagt € 250. Een aanvraag kunt u telefonisch doen via telefoonnummer 06-21440815 (maandag van 10.00 - 12.00 uur) of via e-mail: jsfjcf.oss@gmail.com. Meer informatie leest u op de website: www.jeugdsportfonds.nl.

Jeugdcultuurfonds Brabant

Het Jeugdcultuurfonds maakt het mogelijk dat kinderen van 4 tot 18 jaar, die opgroeien in een gezin waar weinig geld is (120% bijstandsnorm), meedoen aan activiteiten zoals muziekles, ballet en toneel. De maximale bijdrage per kind, per jaar bedraagt € 450. Een aanvraag kunt u telefonisch doen via telefoonnummer 06-21440815 (maandag van 10.00 - 12.00 uur) of via e-mail: jsfjcf.oss@gmail.com. Kijk voor meer informatie op de website: www.jeugdcultuurfonds.nl.

Stichting Leergeld Maas en Leijgraaf

Stichting Leergeld wil voorkomen dat kinderen die naar school gaan niet kunnen meedoen met het sociaal maatschappelijke leven op en rond school. Als bovenstaande regelingen niet voldoende zijn, kan Stichting Leergeld Maas en Leijgraaf (financiële) hulp geven. Stichting Leergeld onderzoekt altijd of er andere regelingen zijn die u kunnen helpen. Pas als dat echt niet het geval is, biedt Stichting Leergeld een tegemoetkoming in de kosten. De maximale bijdrage per kind, per jaar is € 100. Een aanvraag kunt u telefonisch doen via telefoonnummer 06-13089599 (maandag van 10.00 tot 12.00 uur en dinsdag 14.00 tot 16.00 uur) of via e-mail: leergeldoss@gmail.com. Op de website www.stichtingleergeldmaasenleijgraaf.nl vindt u meer informatie.

Solidariteitsfonds scholen Voortgezet Onderwijs

Uw kinderen zitten op het voortgezet onderwijs. En u hebt niet genoeg geld om de verplichte kosten te betalen en/of de vrijwillige bijdrage om uw kinderen mee te laten doen aan schoolactiviteiten. Dan kunt u misschien gebruik maken van het solidariteitsfonds voor scholen in het Voortgezet Onderwijs. Neem voor de mogelijkheden contact op met de school.

Solidariteitsfonds Met Elkaar Oss

Met Elkaar Oss heeft een solidariteitsfonds. Dit is een allerlaatste redmiddel voor mensen in (financiële) nood. Het fonds is bedoeld voor mensen die lange tijd van een minimum inkomen moeten leven en waarvan de reserves op zijn. Enkele voorbeelden van hulp zijn: een fiets die gestolen is vervangen, directe hulp bij echtscheiding, reiskosten bij een begrafenis of ziekte van een familielid. Het gaat om betrekkelijk kleine bedragen van maximaal € 300. Meer informatie vindt u op de website www.metelkaaross.com.

Kinderbijslag

Met de kinderbijslag betaalt de overheid mee aan de kosten die horen bij de opvoeding van een kind. Woont of werkt u in Nederland en heeft u kinderen jonger dan 18 jaar, dan krijgt u waarschijnlijk kinderbijslag. U ontvangt de kinderbijslag van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Meer informatie over kinderbijslag en het aanvragen ervan vindt u op de website van de SVB.

Kindgebonden budget

Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Die krijgt u naast de kinderbijslag. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van uw inkomen, hoeveel kinderen u hebt en hun leeftijd. Is uw vermogen te hoog? Dan krijgt u geen kindgebonden budget. Kindgebonden budget hoeft u meestal niet aan te vragen. U krijgt vanzelf bericht van de belastingdienst als u er recht op hebt. Krijgt u geen bericht en denkt u dat u wel recht hebt op kindgebonden budget? Dan kunt u het zelf aanvragen. Dit doet u via de website van de belastingdienst. U kunt daar ook meer informatie vinden en een proefberekening maken.