Laag inkomen en kinderen

Gezinnen met een laag inkomen kunnen geld krijgen om mee te doen met activiteiten die anders te duur voor ze zijn. Bijvoorbeeld zwemles, een bezoek aan het theater, sport of een computer voor school. Hieronder een overzicht van alle regelingen:

Meedoen is belangrijk

De regeling bestaat uit vergoedingen voor:

  • Sociale, culturele en maatschappelijke activiteiten. Denk aan lid worden van een sportclub, bezoek aan een museum of concert of een abonnement van de bibliotheek. Voor ieder gezinslid € 150 per jaar.
  • Zwemdiploma A voor kinderen van 5 tot 12 jaar.
  • Kosten voor kinderen die naar school gaan. Voor het basisonderwijs € 50 per jaar per kind vanaf 4 jaar. Voor kinderen in het voortgezet onderwijs tot 18 jaar € 300 per jaar per kind. Bij de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs één keer € 400 per kind.

Lees meer over Meedoen is belangrijk

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen voor dingen die u echt nodig hebt en niet zelf kunt betalen. Deze kosten moeten het gevolg zijn van bijzondere situaties. Bijvoorbeeld als uw kind reiskosten maakt voor school. Of u bijzondere bijstand krijgt, hangt af van uw situatie, uw inkomen en uw eigen vermogen. De gemeente geeft de bijzondere bijstand als gift of als lening.
Lees meer over Bijzondere bijstand

Jeugdsportfonds Brabant

Het Jeugdsportfonds Brabant/Oss betaalt mee aan de contributie van een sportvereniging of sportspullen.
Lees meer op de website van het Jeugdfonds

Jeugdcultuurfonds Brabant

Het Jeugdcultuurfonds Brabant betaalt mee aan muziek-, toneel- of balletles of andere culturele activiteiten.
Lees meer op de website van het jeugcultuurfonds

Stichting Leergeld Oss Bernheze

Als de regelingen hierboven niet voldoende zijn, kan de Stichting Leergeld Oss Bernheze meebetalen aan de contributie voor verenigingen of andere (financiële) hulp bieden. De stichting bekijkt altijd eerst of er andere regelingen zijn die u kunnen helpen. Pas als dat echt niet zo is, betaalt de stichting mee in de kosten.
Lees meer op de website van Leergeld Oss Bernheze.nl

Solidariteitsfonds scholen Voortgezet Onderwijs

Zitten uw kinderen op de middelbare school? En hebt u niet genoeg geld om de verplichte kosten en/of de vrijwillige bijdrage voor schoolactiviteiten te betalen? Zoals een laptop of meedoen aan een buitenschoolse activiteit? Neem dan contact op met de Stichting Leergeld via 06-13089599 of leergeldoss@gmail.com. De Stichting kijkt dan samen met u wat er mogelijk is.

Solidariteitsfonds Met Elkaar Oss

Met Elkaar Oss heeft een solidariteitsfonds. Het fonds is voor mensen die lange tijd van een minimum inkomen moeten leven en waarvan de reserves op zijn. Een paar voorbeelden van hulp zijn: een gestolen fiets vervangen, directe hulp bij echtscheiding, reiskosten bij een begrafenis of ziekte van een familielid.
Lees meer op de website van Met Elkaar Oss

Landelijke regelingen

Kinderbijslag

Met de kinderbijslag betaalt de overheid mee aan de kosten die horen bij de opvoeding van een kind. Woont of werkt u in Nederland en heeft u kinderen jonger dan 18 jaar, dan krijgt u kinderbijslag. U ontvangt de kinderbijslag van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
Lees meer op de website van de SVB

Kindgebonden budget

Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Die krijgt u naast de kinderbijslag. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van uw inkomen, hoeveel kinderen u hebt en de leeftijd van de kinderen. Ook mag uw vermogen niet te hoog zijn. U krijgt vanzelf bericht van de belastingdienst als u er recht op hebt.
Lees meer op de website van de Belastingdienst