Hulp bij geldzorgen

Zijn uw kosten vaak hoger dan uw inkomsten? En is het daardoor lastig om elke maand de rekeningen te betalen? Of heeft u daardoor schulden? Gemiddeld wachten mensen vijf jaar voordat ze hulp zoeken. Geldproblemen worden alleen maar groter. Wacht dus niet. Kom in actie! Op deze pagina leest u hoe.

Wat kunt u zelf doen?

Inzicht en overzicht in uw geldzaken

Gelddagboek

Met het gelddagboek van Samen slimmer met geld houdt u precies bij hoeveel geld er binnenkomt en hoeveel geld u uitgeeft. Overzicht van uw geldzaken geeft een gerust gevoel. Het is een eerste stap om uw geldzaken (weer) op orde te krijgen! Vraag het gelddagboek gratis aan via tel. 14 0412 of haal het op bij de balie van het gemeentehuis in Oss.

Geldfit.nl

Op de website www.geldfit.nl kunt u testen hoe uw financiële situatie ervoor staat. Zij helpen u om uw geldzaken fit te houden! Of om ze fit te krijgen. U krijgt advies dat past bij uw situatie. U kunt ook bellen naar: 0800 8115.

Moneyfit.nl

MoneyFit is een website gemaakt voor jongeren van 16 tot 26 jaar met vragen over geld. Zij geven je graag tips en informatie over alles wat met geld te maken heeft. Thema’s zijn: studeren, werken, gezondheid, vrije tijd, wonen en bovenal geld besparen. Kijk voor meer informatie op www.moneyfit.nl.

Nibud

Het Nibud doet onderzoek naar en geeft voorlichting over de huishoudportemonnee. Denk dan aan onderwerpen als sparen, rondkomen, lenen, kortom: geldzaken in de praktijk! Allemaal erop gericht dat u meer grip op uw geld krijgt. Kijk voor meer informatie op www.nibud.nl.

Wijzer in geldzaken

De website www.wijzeringeldzaken.nl is een initiatief van het ministerie van Financiën. Partners uit de financiële sector, de wetenschap, de overheid en onderwijs-, voorlichtings- en consumentenorganisaties helpen u met financiële vragen die u tijdens uw leven kunt tegenkomen.

Kunt u een rekening niet op tijd betalen? Neem contact op!

Kunt u een rekening niet op tijd betalen? Neem dan contact op met het bedrijf aan wie u moet betalen. Vaak kunt u iets regelen, zoals een betalingsregeling. Toon goede wil en kom gemaakte afspraken na.

Financiële hulp

De gemeente Oss vindt het belangrijk dat u en uw gezin meedoen. Thuis, op school en in de samenleving. Voor inwoners met een laag inkomen zijn er daarom (financiële) regelingen.

Regelingen:

 • Energietoeslag is een eenmalige toeslag van de overheid vanwege de hoge energiekosten
 • Meedoen is belangrijk, met vergoedingen voor sociale, culturele en maatschappelijke activiteiten, zwemles voor kinderen en geld voor ouders van kinderen die naar school gaan.
 • AZOSS (Aanvullende Zorgverzekering Oss). Een aanvullende zorgverzekering bij VGZ of CZ voor mensen met hoge zorgkosten en een laag inkomen.
 • Bijzondere bijstand is een gift of lening voor noodzakelijke kosten die u niet zelf kunt betalen. Denk aan rechtsbijstand, hoge ziektekosten die uw (aanvullende) zorgverzekering niet betaalt of een computer voor uw kind dat gaat studeren.
 • Individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag voor iedereen die 3 jaar of langer van een laag inkomen leeft.
 • Studietoeslag is er voor scholieren of studenten met een medische beperking. Zij kunnen vaak niet bijverdienen.

Meer informatie over de voorwaarden leest u op onze pagina over regelingen bij laag inkomen. Hier leest u ook meer over regionale regelingen.

Komt u er zelf niet uit? Vraag hulp!

Lukt het u niet om zelf uit de financiële problemen te komen of om je geldzaken op orde te krijgen? Zoek dan hulp! Niets doen verergert uw situatie. Er zijn verschillende mogelijkheden. Kijk wat bij uw situatie past.

Het spreekuur in uw eigen wijk of dorp

De inloopspreekuren geven gelegenheid om vragen te stellen over financiële zaken waar u zelf niet uitkomt. U kunt er zo binnenlopen, een afspraak is niet nodig.
Bekijk het overzicht van spreekuren

SchuldHulpMaatje

Misschien vindt u het fijn om met een vrijwilliger over uw geldzorgen te praten. SchuldHulpMaatje Oss heeft vrijwilligers die een luisterend oor bieden en samen met u kijken waar u tegenaan loopt. De vrijwilliger geeft tips, advies, maar kijkt ook samen met u wat zelf kunt doen om uw geldzaken weer op orde te krijgen. En dat is vaak meer dan u denkt! Wilt u contact met SchuldHulpMaatje Oss? Stuur dan een e-mail naar schuldhulpmaatjeoss@gmail.com. Zet daarin uw naam en telefoonnummer. Een vrijwilliger belt u terug. Kijk voor meer informatie ook op www.uitdeschulden.nu.

Sociaal Raadslieden

Sociaal Raadslieden helpen u de weg vinden in het doolhof van sociale voorzieningen, wetten, regelingen, formulieren en instellingen. Ze geven sociaal juridisch advies, hulp en bemiddeling. Denk aan:

 • Belastingzaken (aangiftes, belastingaanslagen en voorlopige teruggaven, zorg- en huurtoeslagen)
 • Uitkeringen (bijstand en WIA)
 • Wonen (huur, huurtoeslag)
 • Uw arbeidscontract en ontslagregelingen
 • Personen- en familierecht (echtscheiding en alimentatie)
 • Vreemdelingenrecht (verblijfsvergunning, naturalisatie)

Heeft u meer gespecialiseerde dienstverlening nodig? Dan verwijzen ze u door naar bijvoorbeeld het Juridisch Loket, het Zorgloket of een advocaat. Meer weten? Kijk op de website van de sociaal raadslieden of bel naar de Toegang Zorg en Welzijn: 14 0412.

Hulp bij geldzorgen van de gemeente Oss

Consulenten Schuldhulpverlening van de gemeente Oss helpen u bij het op orde houden en krijgen van uw geldzaken. Nu denkt u misschien: Schuldhulpverlening? Ik heb helemaal geen schulden! Maar consulenten doen veel meer dan alleen helpen bij schulden.

 • Als u verwacht dat uw inkomen daalt en u daardoor niet meer uitkomt met uw geld. Dan geven consulenten u advies, tips en oplossingen.
 • Misschien wilt u hulp bij het (weer) krijgen van inzicht en overzicht in uw geldzaken. Samen met u kijkt de consulent hoe jullie dat aanpakken.
 • Natuurlijk helpen consulenten ook als u betalingsachterstanden of schulden heeft. Als het nodig is, zet de consulent meteen acties uit. Bijvoorbeeld richting schuldeisers.

Heeft u geldzorgen? Groot of klein? Maak dan een afspraak met een consulent Schuldhulpverlening. Maak online een afspraak of bel 14 0412. Een consulent neemt telefonisch contact met u op.

Kom in actie bij geldzorgen, hoe klein ze ook zijn. Praat erover met iemand in je omgeving of neem contact op met de gemeente, SchuldHulpMaatje of de sociaal raadslieden van ONS welzijn. Kijk voor meer informatie op: www.oss.nl/hulpbijgeldzaken. Kijk welke hulp bij jouw situatie past.